jdaily

۴۷ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

بودجه ریزی عملیاتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

((مقاله بودجه ریزی عملیاتی))

عنوان مقاله: مطالعه و بررسی کاربرد بهای تمام شده خدمات درسیستم مدیریت منابع مالی و بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان

نویسندگا ن : علی اصغرهمتی*- تقی بینا ئی- دکتربهپور یوسفی- دکتر محمد فروزش فرد –دکترمجتبی احمد زاده –فا طمه اعتما دی- خدیجه لقا ئی- مینا گلستا نی- علی دانشجو

چکیده : روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست .(1) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص بودجه ریزی برنامه ای جهت دستیابی صحیح و سریع به اثر بخشی و کارائی هزینه های انجام یافته ها را برآن داشت تا در مورد اثر بخشی و تعیین نرخ بهای تمام شده خدمات در مدیریت منابع مالی (بودجه ریزی عملیاتی ) در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) مطالعه و بررسی نماییم تا بتوان از نتایج آن بهره گرفت .

این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در واحدهای بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) سمنان صورت گرفته است بدین صورت که با استفاده از اطلاعات مالی موجود در مورد هزینه ها ی دستمزد،مواد،سربار، بهای تمام شده خدمات تعیین گردید.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که از کل هزینه های انجام یافته برای آزمایشات واحد های مختلف بخش آزمایشگاه 2/79% وضعیت نامساعدی نسبت به نرخ تعرفه تعیین شده دولتی دارند.

واژگان کلیدی:بودجه ریزی عملیاتی – بسته خدمتی (مواد – دستمزد – سربار )– تعرفه – تخصیص منابع – هزینه –بهای تمام شده یک خدمت

آدرس : سمنان- بلوار بسیج –ستاد شماره (2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان-معاونت پشتیبانی-مدیریت تشکیلات ،آموزش و بودجه برنامه ای -تلفن 4447619-0231 فاکس-4448950-0231

مقدمه :

باتوسعه وظائف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی آن با وضعیت عمومی کشور ،کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است.لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی کنترل و مدیریت منابع مالی و شفاف نمودن فرایند بودجه ریزی مطرح گردید . تا مدیران بتوانند با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص نتایج عملکردها ، هزینه های اجرایی و فعالیتها براساس این اطلاعات کسب می نمایند در برنامه ریزی و سیاستگزاری آینده سازمان بکار گیرند .

بعلت محدود بودن منابع و عدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیاتی هر دستگاه و نبود امکان پایش دقیق فعالیتها ،تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحد ها موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده از آن گردیده است .

با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیت ها ، می طلبد در سازمان نسبت به سنجش و پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص صحیح آن تا حدودی مرتفع گردد.

در سال 1983 با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و هزینه بالای آن ،بیشتر بیمارستانها براساس تشخیص گروههای تخصصی بهای هر خدمت را تعیین میکردند . این سیستم از قرن 19 به دلیل اینکه بخشی از هزینه های متغیر در آن لحاظ نگردیده بود دستخوش تغییر شد و با لحاظ نمودن هزینه های متغیر نسبت به تکمیل بهای تمام شده خدمات اقدام گردید لیکن باز هم نقصی برآن وارد بود تا اینکه آقای کاپلن در سال 1990 با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش بهداشت ، درمان نقش مهمی را در سیستم بودجه ریزی عملیاتی ایفاد نمود . ( 2)

این روش برشناسایی هزینه ها ، اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد و افزایش کارائی فعالیتها تاکید دارد طبق نظریه اقتصاددانان تحلیل هزینه ها در تعیین قیمت تمام شده هر واحد خدمت یا کالاهای ارائه شده اهمیت و ضرورت خاص داشته و خدمات درمانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

بنابراین ایجاب می کند که هزینه های بهداشتی و درمانی نیز براساس نوع منابع فیزیکی ،مالی و انواع خدمات قابل عرضه تجزیه و تحلیل گردند در این راستا استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی یا تامین اعتبارات هزینه ای به صورت هدفمند در سازمان از اولویت خاصی برخوردار است .

آگاهی از اطلاعات شفاف اخذ شده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مدیران این توان را خواهد داد که در تدوین برنامه و بودجه ریزی عملیاتی آینده سازمان خود نقش اساسی را ایفا نمایند .

روش تحقیق :

تعیین بهای تمام شده خدمات در بودجه ریزی عملیاتی نقش اساسی و بنیادی را ایفا می نماید و می تواند به افزایش کار آئی و اثر بخشی اعتبارات منجر شود .

این مطالعه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش آزمایشکاه مرکز انجام یافت تا تاثیر آن را در بودجه ریزی عملیاتی مشخص نماید .

در این راستا جهت تعیین بهای تمام شده خدمات با استفاده ازهزینه یابی بر مبنای فعالیت اقدامات زیر انجام گرفت:

ابتدا کل آزمایشات انجام شده در بخش آزمایشگاه با نظر کارشناسان مربوطه طبقه بندی و به 5 بخش سرولوژی- هماتولوژی-میکروب شناسی –بیو شیمی و تجزیه ادرار تقسیم شد .

برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در این 5 بخش سه عامل هزینه دستمزد،مواد و سر بار نقش اساسی را ایفاد می نماید که باید برای هر آزمایش مشخص شوند .

بدین منظور جهت تعیین هزینه های فوق با استفاده از فرمهای ارسالی وزارت متبوع (فرم های 16 گانه) با هماهنگی مسئولین بخش آزمایشگاه و واحد امور مالی مرکز و کارشناسان بودجه معاونت پشتیبانی تکمیل و بر اساس آن وضعیت موجود کل هزینه های انجام شده در بخش فوق تعیین و مشخص گردید.

تعیین هزینه پرسنلی(دستمزد) :

ابتدا دقایق (زمان ) صرف شده برای هر تست از کارگروه مدیریت مبتنی بر عملکرد اخذ گردید .

همچنین تست های انجام شده در طول سال 83 از بخش آزمایشگاه که دارای برنامه نرم افزاری مناسب می باشد گرفته شد .

دقایق صرف شده برای هر تست بر تعداد تست های انجام شده در طول یکسال ضرب شد تا زمان انجام کل تست در طول همان سال بدست آید .

سپس زمان انجام سالانه یک تست ، به زمان انجام کل تستهای یک سال (714/29834) تقسیم شد تا نسبت زمان یک تست بدست آید.

در مرحله بعد نسبت زمان در هزینه دستمزد یک سال که معادل 229176993 بوده است ضرب شد تا هزینه پرسنلی یک تست بدست آید.

و از هزینه پرسنلی یک تست در تعداد کل تستهای یک سال،کل هزینه پرسنلی(دستمزد) هر تست در طول یکسال حاصل آمده که در جداول 1 تا 5 به تفکیک آمده است.

مثال:

محاسبه هزینه پرسنل یک تست CBC

دقیقه 4/35= زمان انجام تست CBC

5892=تعداد تست های انجام شده CBCدر طول 83

سایر محصولات :
بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی ...

پاورپوینت جستجو در اینترنت 2

پاورپوینت جستجو در اینترنت...

بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب 23ص

بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها...

بهداشت روانی

بهداشت روانی...

پاورپوینت جاوا نوسانات، چیدمان مدیران، کلاس داخلی، شنوندگان

پاورپوینت جاوا نوسانات، چیدمان مدیران،...

بهداشت روان 30ص

بهداشت روان 30ص...

پاورپوینت توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت توزیع میانگین نمونه...

بهداشت تغذیه 22ص

بهداشت تغذیه 22ص...

دانلود فایل گزارش کارآموزی شهرداری نیشابور، کارخانه آسفالت نیشابور .

دانلود فایل گزارش کارآموزی شهرداری نیشابور، کارخانه...

بهبود سرعت یادگیری شبکه های عصبی 27ص

بهبود سرعت یادگیری شبکه های عصبی...

پاورپوینت توپولوژی هم بندی شبکه های محلی

پاورپوینت توپولوژی هم...

بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذائی 1

بنزوات سدیم مورد مصرف در...

دانلود فایل پروژه کارافرینی B.Pطرح کسب کار .

دانلود فایل پروژه کارافرینی B.Pطرح کسب کار...

بند پایان

بند پایان...

پاورپوینت توزیعهای احتمال پیوسته

پاورپوینت توزیعهای احتمال...

بمب شیمیایی

بمب شیمیایی...

پاورپوینت توزیع ویبول

پاورپوینت توزیع ویبول...

بلوغ جنسی 20ص

بلوغ جنسی 20ص...

بسیج

بسیج...

پاورپوینت توزیع فوق هندسی

پاورپوینت توزیع فوق...

بسپارهای کربوهیدراتی

بسپارهای کربوهیدراتی...

بسته بندی آخرین ترفند بازاریابی 8ص

بسته بندی آخرین...

پاورپوینت توزیع میانگین

پاورپوینت توزیع میانگین...

بسته بندی 82 ص

بسته بندی 82...

بسته بندی و نقش آن در بازاریابی و فروش 4ص

بسته بندی و نقش آن در بازاریابی...

پاورپوینت توزیع برنولی

پاورپوینت توزیع برنولی...

برونگرایی ودرون گرایی

برونگرایی ودرون گرایی...

برنامه های ایران

برنامه های ایران...

پاورپوینت توزیع دوجمله ای منفیپاسکال

پاورپوینت توزیع دوجمله...

برنامه های واکسیناسیون گاوهای شیری و گوشتی 10ص

برنامه های واکسیناسیون گاوهای...

برش عرضی ذهن

برش عرضی ذهن...

پاورپوینت تنظیم اطلاعات مالی

پاورپوینت تنظیم اطلاعات مالی...

بررسی هومئوستازیس

بررسی هومئوستازیس...

پاورپوینت تفکر استراتژیک به مثابه نگریستن

پاورپوینت تفکر استراتژیک...

بررسی هومئوستازیس با مقدمه

بررسی هومئوستازیس با مقدمه...

بررسی علل زنگ زدن فولاد

بررسی علل زنگ زدن فولاد...

پاورپوینت تعمیرات سخت افزار

پاورپوینت تعمیرات سخت...

بررسی حقوق زن در اسلام 36 ص

بررسی حقوق زن در اسلام ...

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران...

بررسی تاثیر ارتفاع کوله روی پارامترهای رفتاری شمع های نگهدارنده پل های یکپارچه در خاک های رسی با بستر کم عمق سنگ بستر

بررسی تاثیر ارتفاع کوله...

پاورپوینت تفسیر موضوعی قرآن

پاورپوینت تفسیر موضوعی قرآن...

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا 15ص

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و...

بررسی میزان تاثیر آسیب دیدگی پوشش پلاستیکی لاشه های گوشت منجمد گاو بر بار میکروبی گوشت 17ص

بررسی میزان تاثیر...

پاورپوینت تفسیر موضوعی قرآن 2

پاورپوینت تفسیر موضوعی قرآن 2...

بررسی میزان آشنایی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با مهارتهای کامپیوتری

بررسی میزان آشنایی اعضاء هیات علمی...

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی الگوی سنی...

پاورپوینت تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر

پاورپوینت تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر...

بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدایی

بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدایی...

پاورپوینت تسعیر ارز

پاورپوینت تسعیر ارز...

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد...

روش تحقیق 31ص
گزارش کارآموزی شرکت صنعتی کوشا – پرسکاری 20 ص
گزارش کارآموزی + تأمین اجتماعی 40 ص
گزارش کارآموزی (عمران) ) 27 ص
گلبولهای قرمز یاred cells
گلوکز
گلبولهای سفید یا لوکوسیت Leukocytes
گسل بینالود 17 ص
سیلو 35 ص
گزارش کارآموزی شرکت صنعتی کوشا – پرسکاری 20 ص
گزارش کارآموزی + تأمین اجتماعی 40 ص
گزارش کارآموزی (عمران) ) 27 ص
گزارش کارآموزی (شبکه Admini stratar) 45 ص
گزارش کار پایان دوره کارآموزی شرکت کاشی طوس کارشناسی شیمی کاربردی 25 ص

کلمات کلیدی :مدیریت منابع مالی هزینه پرسنلی دستمزد موزشی رمانی میرالمومنین مرکز موزشی رمانی های نجام یافته ودجه یزی هزینه های یزی ملیاتی های مام های نجام هزینه پرسنلی مان نجام منابع مالی هزینه ملیاتی ndash رنامه منابع ستفاده زمایشگاه
 • حسن حسنی
 • ۰
 • ۰

کارآموزی شرگت تولیدی بافت آزادی 166 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 162

مشخصات کلی کارخانه :

شرکت تولیدی بافت آزادی ( ساکای سابق ) سهامی عام در تاریخ 1384/03/06 تحت شماره ثبت 9228 در اداره ثبت شرکتهای تهران به منظور تولید و عرضه پارچه های کشباف ، تاری پودی بصورت رنگی و چاپی و انواع پرده های تور و فعالیتهای بازرگانی مرتبط با آنها به ثبت رسیده است و محل شرکت در بازار دالان امیدالملک و با ظرفیت تولید سالانه 400/000 متر انواع پرده ، توری و پارچه مبلی و دستکش بوده است . فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه آن ایجاد و تاسیس و اداره کارخانجات تولیدی نخ ، بافندگی و تکمیل پارچه می باشد .

این شرکت در تاریخ 1356/01/25 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1370/11/21 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ( قبل از انقلاب اسلامی این شرکت ، یک شرکت خصوصی بوده است ) .

شرح درصد سهام

1) سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی 36.51

2) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 9

3) خانواده سادات تهران 27.6

4) خانواده پورکاظمی 26.89

100

نحوه اداره شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی :

اداره شرکت بافت آزادی پس از انقلاب اسلامی به استناد ماده واحد 6738 به عهده مدیریت دولتی قرار گرفت و در سال 1362‌ با توجه به زیان انباشته در اجرای ماده 141 قانون تجارت ، سرمایه شرکت از مبلغ 1/200/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال تقلیل و در سال 1363 سرمایه شرکت از مبلغ 5/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000/000 ریال افزایش یافت و در اسفند ماه همان سال در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و سهام 54/97 درصد مربوط به سازمان صنایع ملی ایران در تاریخ 1374/04/12 در سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگران شرکت و بخش خصوصی واگذار شد و به دلیل اینکه عملکرد شرکت از سال 1377 منجر به زیان گردیده ، معاملات سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به حالت تعلیق درآمده است .

ترکیب سهامداران درصد سهام

1) سازمان خصوصی سازی ( اصالتاً و وکالتاً ) 27

2) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 9

3) خانواده میراحمدی 28

4) کارگران و سهامداران دیگر 36

100

این شرکت دارای دو بخش جداگانه می باشد : 1) بافت (1) 2) بافت (2)

کارخانه بافت (1) دارای بخشهای چاپ تخت ، تکمیل ، تعمیرات شامل ، تراشکاری ، فرز کاری و… می باشد .

کارخانه بافت (2)‌ دارای بخشهای گردباف ، کتن ، راسل ، وارپینگ ،‌ ژاکارد ، برودری ( BRODERI) می باشد به علاوه قسمت چهارلاتابی ، سیستم اداره کننده هیات مدیره می باشد که تصمیمات اصلی توسط آن اتخاذ می شود کخ تحت نظارت این هیات مدیره ،‌ مدیرعامل مسئولیت کارخانه ره به عهده دارد که در حال حاضر مدیرعامل جناب آقای قدکچیان می باشد .

بخشهای زیر ، زیر نظر مدیرعامل می باشد :

1) امورمالی و انبارها که شامل حسابداری و انبارداری است.

2) امور بازرگانی و تهیه مواد که امور مربوط به خرید و فروش و سفارشات کارخانه نیز می باشد .

3) امور اداری و کارگزینی

4) امور فنی و تولید که شامل آزمایشگاه ،‌ بخش آمار و کنترل ، نگهداری و تعمیرات نیز می باشد .

5) بخش آموزشی که به آموزش کارگران و کارمندان اشتغال دارد .

همچنین کارخانجات بافت آزادی دارای شورای اسلامی کار می باشد ، که وظیفه آن دفاع از حقوق حقه کارگران و کارمندان و مرجع اختلاف کارگران و مسئولین می باشد .

کارخانجات بافت آزادی ( بافت (1)‌ و بافت (2) ) بصورت مجزا اداره می شوند یعنی هر کارخانه بصورت مجزا دارای بخشهای اداری و کارگزینی و مدیریت جداگانه می باشد . مدیران هر قسمت زیر نظر مدیرعامل انجام وظیفه می کنند . انبارهای این کارخانجات شامل : انبار قطعات یدکی ، انبار پارچه خام ، انبار محصول ، انبار زائدات و انبار رنگ و مواد مصرفی می باشد .

در بخش بازرگانی ، تحویل سفارشات و فروش محصولات و بازاریابی جهت محصولات انجام می شود .

مواد مورد نیاز داخل کارخانه سعی می شود حدالمقدور از داخل کشور تهیه شود ، در غیر اینصورت از کشورهای خارجی تامین می شود .

کارخانجات بافت آزادی دو نوع محصول دارد :

1) بصورت سفارشات از شرکتها ، افراد حقوقی یا کارخانجات دیگر است .

2) محصولاتی که به سفارش خود شرکت می باشد که در فروشگاه بافت آزادی به فروش می رسد . این نوع سفارشات دربرگه های سفارش با شماره سفارشات مشخص تامین می گردد .

بخش مهم و حیاتی کارخانه که نقش بسزایی در سود دهی کارخانه دارد بخش آمار و کنترل کارخانه می باشد که کنترل و ثبت موارد در رابطه با تولید و انتقالات کالا دا به عهده دارد در این قسمت آمار تولید هر سال را بصورت مجزا حسابرسی کرده و سود حاصله را محاسبه می نماید و منحنی تولید و فروش هر سال را با سالهای قبل مقایسه می کند . در پایان لازم بذکر است که این کارخانه در کیلومتر 1 و 8 جاده کرج واقع شده است .

سالن وارپینگ :

این بخش از آنجایی که ابتدای کار است ، بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر بی دقتی و خطایی در این بخش اتفاق افتد در بافت نیز مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد .

دمای سالن cْ25 – 35 و رطوبت آن 75 – 85% می باشد .

بر اساس سفارشات سالن های راشل و کتن ، قرقرها را تهیه می کنند که بر اساس نوع بافت ، نوع نخ ، تعداد سرنخها و gauge ماشین متفاوت است . عمدتاً نخهای نایلون به شکل flat و نخهای پلی استر بصورت flat و تکسچره در اختیار این بخش قرار داده می شود .

عرض پارچه ها 4,3,2,1 متر می باشد .

طول هر قرقره 0.5 m می باشد که بر اساس عرض پارچه می توان از چند قرقره استفاده کرد . قرقره هایی که در یک شانه قرار می گیرند باید هم متراژ و یک اندازه باشند ، در غیر اینصورت نخ قرقره ای که اختلاف طول دارد ، ایجاد ضایعات می کند . عرض پارچه های راشل می تواند 2،3 و یا 4 متر باشد ، بنابراین ربای عرض 4 متر ، 8 قرقره ، برای عرض 3 متر ، 6 قرقره و برای عرض 2 متر 4 قرقره نیاز داریم که این قرقره ها باید هم متراژ باشند .

از آنجایی که gauge کتن بیشتر از gauge راشل است در نتیجه سرنخهای کتن بیشتر است . در کتن معمولاً 580 تا 720 رشته یا سرنخ پیشنهاد و سفارش داده می شود و در راشل معمولاً تعداد رشته ها 362 ،361،275 و … می باشد .

نخها پس از باز شدن از روی بوبین و عبور از سه ناحیه کشش مسیر زیر را تا پیچیده شدن روی بیم ها (پله) طی می کنند :

قفسه صفحه جداکننده شانه غلتک هدایت کننده شانه غلتک حاوی روغن شانه غلتک شانه شانه زاویه ای بیم (پله)

در این سالن 10 عدد ماشن warp داریم در هر کدام از آنها می توانیم از 600 بوبین استفاده کینم به جزء یکی از ماشینها که در قفسه آن تا 720 بوبین هم جا میگیرد . در این بخش پله پیچی بصورت مستقیم انجام می شود و نخها بصورت مستقیم از روی قفسه بر روی پله پیچیده می شوند .

برای قفسه های ماشین شمار 1،5 و 6 می توانیم از بوبین رزرو استفاده کنیم . در واقع برای همه قفسه هامی توانیم بوبین رزرو بگذاریم ولی گاهی اوقات شکل بوبین به گونه ای است که نمی توان برای آن بوبین رزرو گذاشت یعنی اندازه بوبین بزرگ است ، مثلاً بوبینهای 900 متری که به اندازه 3 بوبین 300 متری جواب می دهد احتیاجی به بوبین رزرو ندارد .

در هر دستگاه warp ، نخها بر روی دستگاه warp در قفسه ها سوار هستند و نخ روی راهنما قرار می گیرد که در اینجا کشش به نخ وارد می شود . همه فیلامنتها از قسمتی تحت عنوان پین عبور می کنند که در واقع فیلامنت بین دو صفحه ای قرار می گیرد که وزنی بر روی آن اعمال میکند که اگر بخواهیم وزنه را سبک کنیم روی سطح قرقره ناهمواری بوجود می آید .

در واقع برای ایجاد کشش و کشیدگی از یکسری پولکهایی استفاده می شود که وزنی را روی نخ اعمال می کند ، این پولکها نباید خشدار باشند زیرا نخ را زده دار می کند ، کثیف هم نباید باشند زیرا در این حالت بین دو پولک فاصله ایجاد شده و مانع ایجاد کشش لازم و کافی به نخ می گردد . اگر این کشش نباشد نخ شل وارد سیستم می گردد و در سطح قرقره ناهمواری ایجاد می شود که همین ناهمواری باعث فلامنت شکستگی و پرزدار شدن نخ می گردد . نخ از یکسری مسیرهایی که اصطلاحاً سرامیکی یا چینی می گویند عبور می کند . پس از عبور نخ از بین پولکها ، هر نخی از درون یکسری تابلوهای راهنما عبور می کند که از دورن تابلوی راهنمای اول 6 تار نخ عبور می کند . از روی تابلو دوم و سوم به ترتیب تعداد نخهای عبوری افزایش می یابد و در ادامه از تابلوی سوم به روی تابلوی مرکزی می رود .

در هر قفسه در جهت عمودی 12 تار نخ داریم که هر 12 تار بصورت یک رشته قرار می گیرد که پس از عبور از تابلوی مرکزی بصورت دسته ای توسط دو غلتک هدایت بصورت صفحه ای هدایت می شوند . در مسیر نخ شانه هایی داریم که از هر دندانه شانه یک نخ عبور می کند . (gauge آن بین 26 تا 28 می باشد) همه شانه ها باید تحت کنترل باشند . اگر شانه خشدار باشد یا شکسته باشد باعث فیلامنت پارگی و یا پرزدار شدن نخ می شوند .

عمده عیوبی که روی نخها وجود دارد ، پرز نخها می باشد ، به این منظور بعد از شانه اول وسیله ای بنام پرزگیر قرار دارد . برای از بین بردن این عیوب روی نخ به این ترتیب عمل می شود که کارگر پرز را گرفته و روی نخ گره می زند . اصول کار دستگاه پرزگیر بر اساس تغییر قطر نخ است . از ابزار دیگری که در مسیر نخ وجود دارد سرگیر است ، زمانیکه نخ پاره می شود ، یک سر نخ از قرقره کم می شود که در قسمتهای بعدی مشکل ایجاد می کند . کارگر سر نخ پاره شده را یافته و دوباره وارد قرقره می کند ، چرا که اگر قرقره به همین صورت پیچیده شود در قسمت بافت یک نخ کم می آید و در پارچه ایجاد زدگی می کند .

از آنجایی که نخ با قسمتهای مختلفی در تماس است دارای بار الکتریکی می شود . لذا قبل از اینکه نخ وارد قرقره شود باید بار الکتریکی آن تخلیه شود . (الیافی نظیر نایلون الکتریسیته ساکن پیدا می کند) برای این منظور یکسری ترانسهای داریم به شکل محفظه هایی استوانه ای شکل ، که ایجاد بار مثبت می کنند تا بار منفی را خنثی کنند . هر چه میزان بار مثبت بیشتر باشد ، بار منفی بیشتری از نخ تخلیه می گردد .

در مسیر عبور نخ ، غلتک روغن را داریم که از پارافین صنعتی استفاده می کنیم ، که میزان روغن را بر حسب میزان نیاز نخ تنظیم می کنند .

علل استفاده از غلتک روغن :

1) برای نرم کنندگی نخ

2) بعضی از نخها خشن هستند و تاب زیادی دارند و یا فیلامنت هایشان از هم باز می گردد که حالت چسبندگی را در آنها بوجود می آورد تا در هنگام بافت از هم باز نشوند که از این غلتکها بیشتر در مورد پلی استر استفاده می شود که جذب روغن بیشتری دارد . بعد از غلتک روغن ، نورد قرار دارد که وظیفه آن ثابت نگه داشتن سرعت خطی پیچش در طی مدت زمان پیچش می باشد و نورد بر اساس کششی که حس می کند با افزایش R قرقره میزان W را کاهش می دهد . سطح نورد باید کاملاً صاف باشد چرا که در اثر خشدار بودن می تواند ایجاد فیلامنت شکستگی کند .

سایر محصولات :
کارآموزی شرگت تولیدی بافت آزادی 166 ص

کارآموزی شرگت تولیدی بافت آزادی 166...

کارآموزی شبکه های کامپیوتری 9 ص

کارآموزی شبکه های کامپیوتری 9...

جنگل

جنگل...

کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان 33 ص

کارآموزی سیکل پرورش ماهی...

پاورپوینت خلاصه مصوبات شورای سیاستگذاری

پاورپوینت خلاصه مصوبات شورای سیاستگذاری...

جنگلداری در مناطق خشک

جنگلداری در مناطق خشک...

کارآموزی ساختمان 40 ص

کارآموزی ساختمان ...

کارآموزی ساخت و تولید 72 ص

کارآموزی ساخت و تولید 72 ص...

جنگل طلای سبز

جنگل طلای سبز...

جذب فسفر توسط گیاهان

جذب فسفر توسط گیاهان...

موضوع مقاله آمار ، دموکراسی و توسعه word

موضوع مقاله آمار ، دموکراسی و...

جذب آب توسط ریشه در گیاهان

جذب آب توسط ریشه...

پاورپوینت خلاصة تفسیر فیض الرحمن

پاورپوینت خلاصة تفسیر فیض...

جایگاه دام

جایگاه دام...

پاورپوینت خستگی Fatigue

پاورپوینت خستگی Fatigue...

تکثیر غیر جنسی در رابطه با اصلاح با جهش

تکثیر غیر جنسی در...

تکنولوژی آبیاری

تکنولوژی آبیاری...

پاورپوینت خطا CRC

پاورپوینت خطا CRC...

کارآموزی زراعت واصلاح جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیکش نبات 43 ص

کارآموزی زراعت واصلاح جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت...

تولید محصولات کشاورزی

تولید محصولات کشاورزی...

پاورپوینت خانه سازی جانداران و معماری

پاورپوینت خانه سازی جانداران و معماری...

تولید لوبیا آقای کرمانی

تولید لوبیا آقای کرمانی...

توت فرنگی

توت فرنگی...

پاورپوینت حمایت از صنعت در هدفمند کردن یارانه ها

پاورپوینت حمایت از صنعت...

پاورپوینت حقوق کار در تقسیمات حقوق

پاورپوینت حقوق کار در...

توتون

توتون...

موضوع مقاله آمار استفاده از تلویزیون

موضوع مقاله آمار...

پاورپوینت حسابداری اسلامی Islamic accounting

پاورپوینت حسابداری اسلامی Islamic accounting...

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد کشاورزی شهرستان مه‌ولایت فیض‌آباد 17 ص

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات...

تکثیر غیر جنسی

تکثیر غیر جنسی...

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه 19 ص

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد کشاورزی...

تغذیه گاو شیری

تغذیه گاو شیری...

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات مد یریت جهادکشاورزی شهرستان گنبد واحد حفظ نباتات 22 ص

کارآموزی زراعت و اصلاح...

پاورپوینت حقوق و دستمزد

پاورپوینت حقوق و دستمزد...

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استان های خراسان و سمنان

تعیین ضریب گیاهی...

پاورپوینت حافظه های جانبی

پاورپوینت حافظه های جانبی...

تغذیه گوساله های نوزاد

تغذیه گوساله های نوزاد...

کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر 30 ص

کارآموزی ریخته گری...

پاورپوینت حرکات فیزیولوژیک مهره های گردن

پاورپوینت حرکات فیزیولوژیک مهره...

تعیین نفوذپذیری

تعیین نفوذپذیری...

کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور 39 ص

کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور...

تغذیه کننده

تغذیه کننده...

کارآموزی دوره کاردانی اسانسگیری 153 ص

کارآموزی دوره کاردانی ...

پاورپوینت حریم شخصی

پاورپوینت حریم شخصی...

تعریف زهکشی

تعریف زهکشی...

کارآموزی دستگاه کمبینات 22 ص

کارآموزی دستگاه کمبینات 22 ص...

تحقیق شیر

تحقیق شیر...

موضوع مقاله آمار نمرات دانش آموزان کلاس فیزیکword

موضوع مقاله آمار نمرات...

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

پاورپوینت حسابداری اجاره ها...

روش تحقیق 31ص
گزارش کارآموزی شرکت صنعتی کوشا – پرسکاری 20 ص
گزارش کارآموزی + تأمین اجتماعی 40 ص
گزارش کارآموزی (عمران) ) 27 ص
گلبولهای قرمز یاred cells
گلوکز
گلبولهای سفید یا لوکوسیت Leukocytes
گسل بینالود 17 ص
سیلو 35 ص
گزارش کارآموزی شرکت صنعتی کوشا – پرسکاری 20 ص
گزارش کارآموزی + تأمین اجتماعی 40 ص
گزارش کارآموزی (عمران) ) 27 ص
گزارش کارآموزی (شبکه Admini stratar) 45 ص
گزارش کار پایان دوره کارآموزی شرکت کاشی طوس کارشناسی شیمی کاربردی 25 ص

کلمات کلیدی :کارخانجات بافت آزادی درصد سهام1 سازمان شرکت سرمایه ذاری اوراق بهادار پذیرفته سطح قرقره ناهمواری بورس اوراق بهادار شرگت تولیدی بافت تولیدی بافت آزادی سازمان بورس اوراق ارآموزی شرگت تولیدی بافت آزادی 000 000 اوراق بهادار سازمان بورس 000 ریال بوبین رزرو این بخش انقلاب اسلامی دارای بخشهای قرقره کارخانه بصورت ایجاد بوبین پارچه استفاده سازمان داریم سفارشات
 • حسن حسنی
 • ۰
 • ۰

تحقیق در مورد غلامحسین ساعدی ، زندگی نامه و کارهایش 3 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 3 صفحه


قسمتی از متن .doc :

غلامحسین ساعدی ، زندگی نامه و کارهایش

امحسین ساعدی(گوهر مراد)

سالهاپیش فیلم گاوبه کارگردانی داریوش مهرجویی رادیدم.سال تولیدفیلم۱۳۴۸ بود.برایم بسی مایه شگفتی بودکه درآشفته بازار فیلمفارسی های کلیشه ای آن زمان فیلمی اینچنین بدیع ساخته شده باشد.داستان فیلم ازساعدی بود.بازی زیبای عزت اله انتظامی درفیلم بسیارجلب توجه می کرد.به تدریج باکارهای بیشتری ازساعدی آشناشدم.خواندن مجموعه داستان عزاداران بیل برایم بسیارلذتبخش بود.نمایشنامه های او که بانام مستعارگوهرمرادبه چاپ می رسید همواره موردتوجه خاص واقع می شد.از نمایشنامه های او که در تئاترها و تلویزیون دولتی اجرا می شد مردم استقبال می کردند و خوششان می آمد ، مخصوصاً در تئاتر که به گفته دوستان و نزدیکانش او تقریباً هر شب در سالن نمایش حضور می یافت ، مردمی را که برای تماشای اثر او می آمدند از نزدیک می دید .

طبقه متوسط و اعیان غش غش می خندیدند و شادی می کردند ، تئاتر مملو از جمعیتی می شد غالباً مرفه و قبراق و سرحال ، پیام نویسنده را در نمی یافتند برای همین می خندیدند ، یکجا خود او با حیرت می گوید :

" چرا شماها به تئاتر می آیید ؟ من برای شماها این نمایش را ننوشته ام ! "

ساعدی فهمیده بود مردمی که مخاطب او شده اند آن گروه و اقشاری نیستند که باید باشند ، شاید همین استقبال او را غمگین می کرد ، چه کسی می تواند بگوید غلام حسین ساعدی را به خاطر آن تماشاگران ، شاد و سرحال دیده است ؟

.وقتی کتاب تاتارخندان اوراخواندم احساس کردم که این داستان شرحی اززندگی وخاطرات خودساعدی است.مگرنه اینکه اوقبل ازهرچیزیک پزشک وآنهم متخصص روانپزشکی بود؟!

او خود از سر فروتنی و یا واقع بینی بارها گفته و نوشته بود که :

من نویسنده متوسطی هستم ، هنوز داستان ها و نمایشنامه های مهمی را که باید بنویسم ، ننوشته ام .

در عرصه ادبیات معاصر ایران ، غلام حسین ساعدی از اوایل دهه چهل نویسنده مهم و موفقی شده بود ، در بازار کتاب و میان کتابخوان های جدی محبوبیتی رشک انگیز یافته بود ، در تاریخ هنر و ادبیات کشور ما کمتر نویسنده ای تا این حد از نزدیک موفقیتش را در آغوش داشته ، اما تلخ و پریشان زیسته و مصیبت کشیده است .

معمولاً اهمیت آثار کمتر نویسنده و هنرمندی در زمان حیات خود وی شناخته می شود ، آینده نشان خواهد داد که انبوه آثار این نویسنده چه جایگاهی در اعتلای ادبیات معاصر ایران پیدا خواهد کرد .

در این تردیدی نداریم که غلام حسین ساعدی نویسنده ای خلاق و هنرمندی بالفطره بوده است ، حرف شاملو را پر بیراه نمی دانم که تخیل ساعدی از گابریل گارسیا مارکز و فونتس چیزی کم نداشته است .

غلامحسین ساعدی در 14 دی 1314 در تبریز متولد شد. نخستین آثارش را از 1334 در مجلات ادبی به چاپ رساند. او که در ابتدا به عنوان نمایشنامه‌نویسی چیره دست (با نام مستعار گوهر مراد) شهرت یافته بود،‌ با نگارش داستان‌های زیبایی چون «گدا»، «دو برادر» و «آرامش در حضور دیگران»، جایگاه خود را به عنوان یکی از خلاق‌ترین داستان‌نویسان ایران نیز تثبیت کرد.

آثار او دستمایه‌ی برخی از بهترین فیلم‌های بلند سینمای ایران قرار گرفته است، که مهراز جمله‌ی آنها می‌توان فیلم‌های "گاو" (ساخته‌ی داریوش مهرجویی، 1348)، "آرامش در حضور دیگران" (ساخته‌ی ناصر تقوایی، 1349) و "دایره‌ی مینا" (ساخته‌ی داریوش مهرجویی، 1353) را نام برد.

ساعدی در دوم آذر 1364 به علت خون‌ریزی دستگاه گوارش در فرانسه درگذشت و در گورستان پرلاشز در کنار صادق هدایت یه خاک سپرده شد.

دوم آذرماه سالروزخاموشی این نویسنده تواناوستاره درخشان آسمان ادبیات داستانی ایران گرامی باد.

جاودان باشید.

http://www.basetareha1385.blogfa.com/8509.aspx

سایر محصولات :
تحقیق در مورد غلامحسین ساعدی ، زندگی نامه و کارهایش 3 ص

تحقیق در مورد غلامحسین ساعدی ، زندگی...

تحقیق درمورد اخلاق رسول خدا

تحقیق درمورد اخلاق رسول...

تحقیق در مورد غزل

تحقیق در مورد غزل...

تحقیق در مورد غزل تفدیده

تحقیق در مورد غزل تفدیده...

تحقیق درمورد اخلاق در نهج البلاغه

تحقیق درمورد اخلاق در نهج البلاغه...

تحقیق در مورد عنوان طرح درس سناریو علوم پایه دوم ابتدایی

تحقیق در مورد عنوان طرح...

تحقیق درمورد اخلاق در مدیریت

تحقیق درمورد اخلاق در مدیریت...

تحقیق در مورد عمرو عاص

تحقیق در مورد عمرو عاص...

تحقیق در مورد عمرو عاص

تحقیق در مورد...

تحقیق درمورد اخلاق اسلامی1

تحقیق درمورد اخلاق...

تحقیق در مورد عمر خیام و باعیاتش 10ص

تحقیق در مورد عمر...

تحقیق در مورد عمر بن الخطاب

تحقیق در مورد عمر بن الخطاب...

تحقیق درمورد اخلاق پیامبر 31 ص

تحقیق درمورد اخلاق پیامبر...

تحقیق در مورد علی شریعتی

تحقیق در مورد علی شریعتی...

تحقیق درمورد اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

تحقیق درمورد اختلالات...

تحقیق در مورد علی بابا و چهل دزد

تحقیق در مورد علی...

تحقیق در مورد عطار

تحقیق در مورد عطار...

تحقیق درمورد اختلال در دیکته

تحقیق درمورد اختلال در دیکته...

تحقیق در مورد عطار نیشابوری

تحقیق در مورد عطار نیشابوری...

تحقیق درمورد اختلال در خواندن

تحقیق درمورد اختلال در خواندن...

تحقیق در مورد عطار نیشابوری 3

تحقیق در مورد عطار نیشابوری 3...

تحقیق در مورد عطار

تحقیق در مورد عطار...

تحقیق درمورد احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع

تحقیق درمورد احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی...

تحقیق در مورد عصر روشنگری و رومانتیسیسم

تحقیق در مورد عصر روشنگری و...

تحقیق در مورد عشق، بهانه ای برای زیستن

تحقیق در مورد عشق، بهانه ای برای...

تحقیق درمورد احمد شاملو 25 ص

تحقیق درمورد احمد شاملو...

تحقیق در مورد عشق

تحقیق در مورد عشق...

فایل cert گوشی سامسونگ SM_G350E

فایل cert گوشی سامسونگ SM_G350E...

تحقیق در مورد عبدالجواد ادیب نیشابوری

تحقیق در مورد عبدالجواد ادیب نیشابوری...

تحقیق درمورد ادبیات مشروطه

تحقیق درمورد ادبیات مشروطه...

تحقیق در مورد عارفی

تحقیق در مورد...

تحقیق درمورد ادبیات فارسی ایران در پیش از اسلام

تحقیق درمورد ادبیات فارسی ایران در...

تحقیق در مورد طرح یک پرسش پیرامون میزگرد تعامل دین و ادبیات داستانی

تحقیق در مورد...

تحقیق در مورد طرح درس روزانه ریاضی معرفی کسر متعارفی 5 ص

تحقیق در مورد طرح...

تحقیق درمورد فراماسونری قدرت پوشالی

تحقیق درمورد فراماسونری قدرت پوشالی...

تحقیق در مورد طاهره صفار زاده از جمله شاعرانى است که دوره هاى متعدد شعرى ر

تحقیق در مورد طاهره...

تحقیق در مورد ضرب المثل های جهان

تحقیق در مورد ضرب المثل های...

تحقیق درمورد فلسفه آفرینش

تحقیق درمورد فلسفه...

تحقیق در مورد ضرب المثل درباره دوست

تحقیق در مورد ضرب المثل...

تحقیق در مورد ضحاک

تحقیق در مورد ضحاک...

تحقیق درمورد استپر موتور به زبان انگلیسی

تحقیق درمورد استپر...

تحقیق در مورد صائب تبریزی

تحقیق در مورد...

تحقیق در مورد صائب تبریزی 2

تحقیق در مورد...

تحقیق درمورد ارگونومی و کاربرد آن

تحقیق درمورد ارگونومی و کاربرد آن...

تحقیق در مورد صائب تبریزی

تحقیق در مورد صائب تبریزی...

تحقیق در مورد صائب تبریزی 17 ص

تحقیق در مورد صائب تبریزی 17 ص...

تحقیق در مورد شهید همت

تحقیق در مورد شهید همت...

تحقیق در مورد شهید عاصی زاده

تحقیق در مورد شهید عاصی زاده...

تحقیق در مورد شهید مطهری 6ص

تحقیق در مورد شهید...

تحقیق در مورد شهریار

تحقیق در مورد شهریار...

پاورپوینتی در مورد رمزنگاری متقارن
پاورپوینتی در مورد دین باوری و دین مداری
پاورپوینتی در مورد چالشهای جهانی بهداشت عمومی
پاورپوینتی در مورد روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه و مقاله نویسی
پاورپوینتی در مورد جستجوی ممنوع
تحقیق در مورد عنوان طرح درس سناریو علوم پایه دوم ابتدایی
تحقیق در مورد عشق
پاورپوینتی در مورد جستجوی ممنوع
تحقیق در مورد عطار
مطلبی در مورد 1خاطره معلم ادبیات
پاورپوینتی در مورد رمزنگاری متقارن
پاورپوینتی در مورد دین باوری و دین مداری

کلمات کلیدی :غلام حسین ساعدی ساعدی زندگی نامه غلامحسین ساعدی زندگی ادبیا معاصر ایران مورد غلامحسین ساعدی نمایشنامه های حسین ساعدی زندگی نامه غلام حسین غلامحسین ساعدی ساعدی زندگی فیلمzwnj های ساعدی نویسنده داسان ادبیا ساخهzwnj laquo نمایشنامه زندگی غلامحسین
 • حسن حسنی
 • ۰
 • ۰

تحقیقی درباره انرژی الکتریکی در حال حاضر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

انرژی الکتریکی در حال حاضر

تعریف

انتقال توان الکتریکی دومین فرایند ارائه الکتریسیته به مصرف کننده هاست. الکتریسیته توسط نیروگاه های برق تولید می شود و سپس توسط فروشنده ها به مصرف کنندگان نهایی به عنوان یک کالا فروخته می شود. انتقال توان الکتریکی و شبکه توزیع الکتریسیته اجازه ارائه الکتریسیته تولید شده را به مصرف کننده ها می دهد. فرایند صنعتی شدن سریع قرن 20 ام خطوط و شبکه های انتقال را تبدیل به بخش مهمی از زیر ساخت های اقتصادی در کشورهای صنعتی، کرد. شبکه های برق امکانات تولید زیادی را ممکن می سازند، نظیر سدهای هیدرو الکتریک، نیروگاه های سوخت فسیلی، نیروگاه های هسته ای و ... که توسط سازمان های بهره برداری خصوصی و عمومی، برای تولید مقادیر بزرگی از انرژی و ارائه آن به شبکه های توزیع برای تحویل به مصرف کننده های خریدار، گردانده می شوند. معمولاً الکتریسیته را در طول فواصل بلند از طریق ترکیبی از خطوط انتقال توان هوایی (مانند آنچه در شکل مشاهده می شود) یا کابل های زیر زمینی ارسال می کنند. تصویر اولین ژنراتور هیدروالکتریک بزرگ در آبشار نیاگارای ایالات متحده (که تحت دیدگاه فنی نیکلا تسلا ساخته و نصب شده بود) نصب شد و از طریق خطوط انتقال، الکتریسیته را برای بوفالو، نیویورک فراهم ساخت. توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود، شامل تولید و ارایه انرژی الکتریکی به میزان کافی برای راه اندازی لوازم خانگی، تجهیزات اداری، دستگاه های صنعتی و فراهم آوردن انرژی کافی برای روشنایی، پخت و پز، گرمای خانگی و صنعتی و فرایندهای صنعتی بکار می رود.امروزه سیستم انرژی الکتریکی جریان متناوب تسلا کماکان مهمترین ابزار ارایه انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان در سراسر جهان است. با وجود جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) برای ارسال مقادیر عظیم الکتریسته در طول فواصل بلند بکار می رود، اما قسمت اعظم تولید الکتریسته، انتقال توان الکتریکی، توزیع الکتریسته و داد و ستد الکتریسته با استفاده از جریان متناوب محقق می شود. در بسیاری از کشورها شرکت های توان الکتریکی کلیه زیرساخت ها را از نیروگاه ها تا زیرساخت های انتقال و توزیع در اختیار دارند. به همین علت، توان الکتریکی به عنوان یک حق انحصاری طبیعی در نظر گرفته می شود. صنعت عموماْ به شدت با کنترل قیمت ها کنترل می شود و معمولا مالکیت و عملکرد آن در دست دولت است. در برخی کشورها بازارهای الکتریسته وسیع با تولید کننده ها و فروشندگان الکتریسته، الکتریسته را مانند پول نقد و سهام معامله می کنند.

ورودی شبکه

یک شبکه انتقال از: نیروگاه های برق، پست های برق و مدارات انتقال ساخته شده است. معمولاً برق از طریق یک جریان متناوب سه فاز انتقال می یابد. در نیروگاه ها، برق را در سطح ولتاژی نسبتاً پایین در حدود 10 تا 15 کیلو ولت تولید می کنند، سپس توسط ترانسفورماتور نیروگاه، آن را به یک ولتاژ بالا (220 تا 440 کیلو ولت) جریان متناوب می رسانند تا آن را به یک پست برق که نقطه خروجی شبکه است و در فواصل دور قرار دارد، انتقال دهند.

تلفات

به منظور کاهش درصد تلفات توان لازم است که الکتریسیته را در ولتاژهای بالا انتقال دهیم. هرچه که ولتاژ بالاتر باشد جریان کمتر خواهد بود که این امر اندازه ی کابل مورد نیاز و میزان انرژی تلف شده را کاهش می دهد. انتقال در طول خطوط بلند معمولاً در ولتاژهای 100 کیلو ولت و بالاتر صورت می گیرد. تلفات انتقال و توزیع در ایالات متحده در سال 2003م 2/7 و در انگلستان در سال 1998م 4/7 درصد تخمین زده شده است. وقتی لازم است که توان را در طول خطوط بسیار بلند انتقال دهیم، استفاده از جریان مستقیم برای انتقال، به جای جریان متناوب موثرتر ( و بنابراین اقتصادی تر) است. به دلیل اینکه این امر نیازمند هزینه کردن پول بسیار زیادی بر روی مبدل های توان AC/DC است، از این روش تنها در هنگام انتقال مقادیر بسیار زیاد توان در طول خطوط بسیار بلند یا برای موقعیت های خاص، نظیر یک کابل زیر دریا انجام می شود. همچنین به دلیل طبیعت بارهایی که به شبکه وصل می شوند، توان از بین می رود؛ این تلفات با نام ضریب توان بیان می شود. اگر ضریب توان کم باشد بخش زیادی از توان هدر می رود. شرکت های بهره بردار تلاش شایان توجهی را برای حفظ یک ضریب توان خوب صرف می کنند.

خروجی شبکه پست های برق برای کاهش دادن ولتاژ و تغذیه آن به خطوط برق محلی کم ولتاژ برای توزیع به کاربران تجاری و خانگی، نیز به کار می روند. عموماً الکتریسیته با استفاده از ترانسفورماتورهای واسطه به یک ولتاژ زیر- انتقال (66-132 کیلو ولت) تبدیل می شود و سپس به یک ولتاژ متوسط (10 - 50 کیلو ولت) تبدیل شده، و در نهایت، در پست های توزیع، برق به ولتاژ پایین (220-330 ولت) تبدیل می شود. تمامی روش تغذیه از خطوط توزیع تا مصرف کننده های کوچک انتهای خط از طریق اتصالات تک فاز یا سه فاز است.

ارتباطات خطوط انتقال را می توان برای انتقال اطلاعات هم مورد استفاده قرار داد، که حامل خط برق یاPLC خوانده می شود.

نگرانی های سلامتی برخی گفته اند که زندگی در کنار خطوط ولتاژ بالا برای حیوانات و انسان ها خطرناک است. عده ای نیز ادعا

سایر محصولات :
تحقیقی درباره انرژی الکتریکی در حال حاضر

تحقیقی درباره انرژی الکتریکی...

دانلود گزارش تخصصی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی نقش آزمایشگاه ...

دانلود گزارش تخصصی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی...

دانلود گزارش تخصصی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی نقش آزمایشگاه ...

دانلود گزارش تخصصی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی...

مقاله درمورد. اندازه گیری شعاع زمین

مقاله درمورد. اندازه گیری...

دانلود پاورپوینت آماده نوزاد طبیعی

دانلود پاورپوینت آماده نوزاد طبیعی...

تحقیقی درباره انرژی اقیانوس

تحقیقی درباره انرژی...

مقاله درمورد. اندازه گیری کار یا کارسنجی

مقاله درمورد. اندازه گیری...

تحقیقی درباره انرژی هسته‌ای

تحقیقی درباره انرژی هسته‌ای...

مقاله درمورد. اندازه گیری بار الکترون توسط میلیکان

مقاله درمورد. اندازه گیری...

تحقیقی درباره انرژی جزر و مد

تحقیقی درباره انرژی جزر و...

دانلود پاورپوینت آماده نـوروز ، میراث کـهن ایـران بـاستان

دانلود پاورپوینت آماده نـوروز...

مقاله درمورد. انجیل لوقا

مقاله درمورد. انجیل...

تحقیقی درباره انرژی تجدید پذیر چیست

تحقیقی درباره انرژی...

تحقیقی درباره انرژی باد، انرژی حاصل از هوای متحرک

تحقیقی درباره انرژی باد،...

مقاله درمورد. انتگرال

مقاله درمورد. انتگرال...

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی رشته ی زیست شناسی

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی رشته...

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی رشته ی زیست شناسی

دانلود گزارش کارورزی 3...

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی رشته ی زیست شناسی

دانلود گزارش کارورزی 3...

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی رشته ی زیست شناسی

دانلود گزارش کارورزی 3 کنش...

تحقیقی درباره اندیشه ی هایدگر در باب معماری

تحقیقی درباره اندیشه ی هایدگر در باب...

مقاله درمورد. انتقام عمرو عاص از عماره

مقاله درمورد. انتقام عمرو عاص از عماره...

دانلود پاورپوینت آماده نظارت و کنترل

دانلود پاورپوینت آماده نظارت...

دانلود تحقیق بررسی میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه پیام نور واحد مهر

دانلود تحقیق بررسی...

تحقیقی درباره اندیشه های مایکل پورتر

تحقیقی درباره اندیشه های مایکل...

مقاله درمورد. انتقال و توسعه تکنولوژی

مقاله درمورد. انتقال و توسعه تکنولوژی...

تحقیقی درباره اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص

تحقیقی درباره اندازه...

مقاله درمورد. انتقال برق بدون سیم ،از سطح ماه

مقاله درمورد. انتقال...

دانلود پاورپوینت آماده مکاسب محرمه

دانلود پاورپوینت آماده...

تحقیقی درباره اندازه گیری کار یا کارسنجی

تحقیقی درباره اندازه گیری کار...

دانلود پاورپوینت آماده منابع انرژی در ایران

دانلود پاورپوینت آماده...

مقاله درمورد. انتقال اطلاعات

مقاله درمورد. انتقال اطلاعات...

تحقیقی درباره اندازه گیری بار الکترون توسط میلیکان

تحقیقی درباره اندازه گیری بار الکترون توسط...

مقاله درمورد. انتخابات از دیدگاه امام خمینی

مقاله درمورد. انتخابات از دیدگاه امام...

دانلود گزارش کارورزی2 حل کردن مشکل کم رویی دانش آموز

دانلود گزارش کارورزی2 حل کردن...

تحقیقی درباره انجیل لوقا

تحقیقی درباره انجیل...

دانلود گزارش کارورزی2 حل کردن مشکل کم رویی دانش آموز

دانلود گزارش کارورزی2 حل کردن مشکل کم...

دانلود گزارش کارورزی2 حل کردن مشکل کم رویی دانش آموز

دانلود گزارش کارورزی2 حل کردن مشکل کم...

دانلود گزارش کارورزی2 حل کردن مشکل کم رویی دانش آموز

دانلود گزارش کارورزی2 حل کردن...

مقاله درمورد. انتخاب بهترین روغن ماشین

مقاله درمورد. انتخاب بهترین روغن ماشین...

قالب سه راه پریز برق همراه با فیلم آموزشی طراحی قالب

قالب سه راه...

تحقیقی درباره انتگرال

تحقیقی درباره انتگرال...

مقاله درمورد. امی بودن پیامبر

مقاله درمورد. امی...

تحقیقی درباره انتقام عمرو عاص از عماره

تحقیقی درباره انتقام...

مقاله درمورد. امنیت شبکه های کامپیوتری کرم

مقاله درمورد. امنیت شبکه...

تحقیقی درباره انتقال و توسعه تکنولوژی

تحقیقی درباره انتقال و توسعه تکنولوژی...

مقاله درمورد. امنیت در سایه حجاب

مقاله درمورد. امنیت در سایه حجاب...

تحقیقی درباره انتقال اطلاعات

تحقیقی درباره انتقال...

دانلود گزارش پایانی کارورزی 1 رشته ی مدیریت آموزشی

دانلود گزارش پایانی کارورزی 1 رشته...

تحقیقی درمورد امام محمد غزّالی طوسی
تحقیقی درمورد امام خمینی
تحقیقی درمورد امام خمینی از ولادت تا رحلت
تحقیقی درمورد الگوریتم 20 ص
تحقیقی درمورد الکتریسیته و مغناطیس
تحقیق: اهمیت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی
تحقیق. ارزشهای اجتماعی
تحقیق درباره : فعالیت ها و اهداف انجمن اولیاء و مربیان در مدارس
مقاله. اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار
مقاله. اطلاع یابی در اینترنت نیاز جوامع اطلاعاتی امروز
تحقیق درباره : فعالیت ها و اهداف انجمن اولیاء و مربیان در مدارس
تحقیق. ارزشهای اجتماعی
تحقیق: اهمیت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی
تحقیقی درمورد امام محمد غزّالی طوسی
تحقیقی درباره بیستون یکی از شهرهای استان کرمانشاه

کلمات کلیدی :طول خطوط بسیار خطوط بسیار بلند ارایه انرژی الکریکی طول فواصل بلند درباره انرژی الکریکی حقیقی درباره انرژی انرژی الکریکی وان الکریکی جریان مناوب های برق نیروگاه های مصرف کننده شبکه های ولاژ بالا خطوط انقال انقال وان انقال الکریکی انرژی الکریسیه جریان الکریسه نیروگاه مناوب
 • حسن حسنی
 • ۰
 • ۰

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات:91

سایر محصولات :
تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان...

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان...

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان...

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان...

کارورزی 3 کنش پژوهی فردی

کارورزی 3 کنش پژوهی فردی...

تحقیق درمورد بررسی روند شاخص‌های اجتماعی ایران

تحقیق درمورد بررسی روند شاخص‌های اجتماعی...

کارورزی 3 کنش پژوهی فردی

کارورزی 3 کنش پژوهی...

کارورزی 3 کنش پژوهی فردی

کارورزی 3 کنش پژوهی فردی...

کارورزی 3 کنش پژوهی فردی

کارورزی 3 کنش پژوهی...

کارورزی 3 کنش پژوهی فردی

کارورزی 3 کنش پژوهی...

عیدغدیر

عیدغدیر...

تحقیق در مورد شیخ بهایی 30 ص

تحقیق در مورد شیخ بهایی 30...

تحقیق درمورد امنیت در ویندوز2003

تحقیق درمورد امنیت...

کارورزی 3 علوم تربیتی

کارورزی 3 علوم تربیتی...

کارورزی 3 علوم تربیتی

کارورزی 3 علوم تربیتی...

کارورزی 3 علوم تربیتی

کارورزی 3 علوم تربیتی...

کارورزی 3 علوم تربیتی

کارورزی 3 علوم تربیتی...

کارورزی 3 علوم تربیتی

کارورزی 3 علوم تربیتی...

عید قربان باروز قربانی کرد هر غیر خدا

عید قربان باروز قربانی...

تحقیق درمورد بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی

تحقیق درمورد بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی...

تحقیق در مورد شیمی

تحقیق در مورد...

تحقیق درمورد بررسی نقش مشارکت اولیاء مربیان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقیق درمورد بررسی نقش مشارکت اولیاء مربیان...

عید قربان باروز قربانی کرد هر غیر خدا 8 ص

عید قربان باروز قربانی کرد هر غیر...

کارورزی 3 کنش پژوهی

کارورزی 3 کنش...

کارورزی 3 کنش پژوهی

کارورزی 3 کنش پژوهی...

کارورزی 3 کنش پژوهی

کارورزی 3 کنش پژوهی...

تحقیق در مورد شیمی مولکولی 17 ص

تحقیق در مورد...

کارورزی 3 کنش پژوهی

کارورزی 3 کنش...

کارورزی 3 کنش پژوهی

کارورزی 3 کنش پژوهی...

کارورزی 3 کنش پژوهی

کارورزی 3 کنش پژوهی...

تحقیق درمورد بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها مزایا و معایب

تحقیق درمورد بررسی لایحه...

عید غدیر در اسلام

عید غدیر در...

کارورزی 3و 4 علوم تربیتی

کارورزی 3و 4 علوم تربیتی...

کارورزی 3و 4 علوم تربیتی

کارورزی 3و 4 علوم تربیتی...

کارورزی 3و 4 علوم تربیتی

کارورزی 3و 4 علوم تربیتی...

کارورزی 3و 4 علوم تربیتی

کارورزی 3و 4 علوم تربیتی...

تحقیق در مورد شهر و شهر نشینی ایران

تحقیق در مورد شهر و...

کارورزی 3و 4 علوم تربیتی

کارورزی 3و 4 علوم...

عید غدیر از دیدگاه‏علامه جعفر مرتضى العاملى 8 ص

عید غدیر از دیدگاه‏علامه جعفر مرتضى...

عیب یابی کامپیوتر های شخصی

عیب یابی کامپیوتر های شخصی...

تحقیق در مورد شهرداری دو گنبدان

تحقیق در مورد شهرداری دو گنبدان...

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان...

فرم های کارورزی 3

فرم های کارورزی 3...

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان...

فرم های کارورزی 3

فرم های کارورزی...

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان...

فرم های کارورزی 3

فرم های کارورزی 3...

فرم های کارورزی 3

فرم های کارورزی 3...

فرم های کارورزی 3

فرم های کارورزی 3...

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان...

اقدام پژوهی در مورد افت تحصیلی
اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی
اقدام پژوهی پایه اول، علاقه مندی دانش آموزان به درس قرآن
دانلود طرح احداث نهالستان
اقدام پژوهی در مورد افت تحصیلی
اقدام پژوهی در مورد ترس و اضطراب
دانلود طرح توجیهی جایگاه سوخت CNG
دانلود طرح احداث نهالستان
دانلود گزارشکار آزمایشگاه عملیات واحد استخراج مایع جامد
پاورپوینت طیف سنجی جرمی
پاورپوینت طیف بیماریها و دامنه عفونت
پاورپوینت طرح کارآفرینی کشت زعفران
پاورپوینت طرح جویشگر، خدمات و محتوای بومی
پاورپوینت طرح جامع امن سازی زیرساختهای حیاتی در مقابل حملات الکترونیکی
پاورپوینت طرح تفصیلی بانکداری مشارکت در سود و زیانPLS
پاورپوینت طرح ایجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک
پاورپوینت طراحی مدل انتقال اطلاعات در شبکه های پزشکی اورژانس
طراحی سیستم های آبیاری قطره ای
پاورپوینت طراحی سوالات مفهومی و استاندارد

کلمات کلیدی :حلیل محوا ریاضی دبسان حلیل محوا دوم دبسان حلیل حلیل محوا ریاضی دوم محوا ریاضی دبسان حلیل دوم دبسان ریاضی
 • حسن حسنی
 • ۰
 • ۰

تحقیق در مورد خلاصه ای از کودکی تا رحلت امام خمینی 73 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 73 صفحه


قسمتی از متن .doc :

نام استاد محترم

تهیه کننده کنندگان :

موضوع :

زمستان 85

1: دوران کودکی تا رحلت

سید روح‌الله مصطفوی موسوی خمینی (۲۰ جمادی‌الثانی ۱۳۲۰ قمری - ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ شمسی)، روحانی و مرجع تقلید شیعه ایرانی با مرتبه آیت‌الله رهبر انقلاب ۱۳۵۷/انقلاب اسلامی ایران.

نام پدرش آیت‌الله سید مصطفی موسوی و نام مادرش هاجر احمدی بود. وی در پنج ماهگی پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستی مادر و عمه‌اش پرورش یافت.

گرچه سال ولادت وی طبق شناسنامه سال ۱۲۷۹ است، اما خود تصریح کرده‌است، که تاریخ صحیح آن ۳۰ شهریور ماه ۱۲۸۱ است.[نیاز به ذکر منبع] وی در ساعات پایانی روز ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ در سن ۸۷ سالگی بر اثر بیماری سرطان از دنیا رفت.

فرزندان وی مصطفی، صدیقه، فریده، لطیفه، فهمیه، سعیده، و احمد هستند.

نسب شناسی

بر پایه خاطرات آیت الله پسندیده که در روزنامه شرق سال دوم - شماره۵۴۷ به تاریخ پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۸۴ - - ۱۱ اوت 2005 مقدمه آن آورده شده است ایشان هندی زاده بوده اند این مطلب پیش تر در روزنامه اطلاعات دوران پهلوی نیز چاپ شده بود:

"براى مقدمه مى نگارم؛ با این که من سید مرتضى هندى سابق و پسندیده فعلى در نظر نداشتم و ندارم در عداد نویسندگان و یا گویندگان درآیم و در خودم صلاحیت و لیاقت مطلب نگارى را نیافته ام ولى بر حسب ضرورت و لزوم و شاید تکلیف الهى و شرعى موظف باشم مختصرى از نسب نامه خودم و بالاخص برادر کوچک و گرامم حضرت امام خمینى مرجع عالى قدر تقلید اکثریت قاطع تشیع و رهبر عالى مقام مسلمین ایران و ممالک و ملل اسلامى و مستضعفین دنیا را تا آنجا که در نظر دارم و تماس داشته و با ادله قطعیه و شواهد موجود دریافته ام یا با قرائن و شواهد و همچنین امارات برایم ظن حاصل شده با توجه به مشهودات هشتاد و چند ساله و معلومات خاص خودم از قباله ها و مهرنامه ها و نوشته هاى موجود و اطلاعات و گفتارهاى بزرگ ترهاى فامیل و اقوام که در حافظه ام مانده بدون تعریف و تمجید یا تنفیذ و تکذیب و یا اغراق و طرفدارى از اقوام و اقارب یا طرد و رد افراد ناموافق یعنى مخالفین و احیاناً دشمنان احتمالى و یا یقینى، از روى نهایت صحت و حقیقت براى ضبط در تاریخ بنویسم و خداوند را به شهادت مى طلبم که علاقه و دوستى با اشخاص و یا کدورت و نقار با افراد و جماعت در احوال من سال هاى سال است تأثیر خلاف گویى را زدوده و با موافق و مخالف جز راه راستى و عدل و حق و انصاف طریق دیگرى در پیش ندارم."

سایر محصولات :
تحقیق در مورد خلاصه ای از کودکی تا رحلت امام خمینی 73 ص

تحقیق در مورد خلاصه ای...

تحقیق در مورد خلاصه‌ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون 22 ص

تحقیق در مورد خلاصه‌ای از برنامه...

تحقیق در مورد کود فسفاته 19 ص

تحقیق در مورد کود فسفاته 19...

طرح درس جدول تناسب ریاضی ششم دبستان

طرح درس جدول تناسب ریاضی ششم...

طرح درس جدول تناسب ریاضی ششم دبستان

طرح درس جدول...

تحقیق در مورد خط صینی سینی 26 ص

تحقیق در مورد خط...

تحقیق در مورد خط تولید مربای هویج 13 ص

تحقیق در مورد خط تولید مربای...

دانلود پاورپوینت آفرینش

دانلود پاورپوینت آفرینش...

تحقیق در مورد کراتین 38 ص

تحقیق در مورد کراتین 38...

تحقیق در مورد خزانه داری

تحقیق در مورد خزانه داری...

تحقیق در مورد خشم و عصبانیت 25 ص

تحقیق در مورد...

تحقیق در مورد قوم آریایی

تحقیق در مورد قوم آریایی...

طرح درس جدول تناسب ریاضی ششم دبستان

طرح درس جدول تناسب ریاضی ششم...

دانلود پاورپوینت آموزش تصویری نصب ویندوز 8

دانلود پاورپوینت آموزش تصویری...

تحقیق در مورد خرپا

تحقیق در مورد خرپا...

دانلود پاورپوینت آزمایش رادفورد

دانلود پاورپوینت آزمایش رادفورد...

تحقیق در مورد قوانین ترمودینامیک

تحقیق در مورد قوانین...

تحقیق در مورد خانواده وپیشرفت دانش آموزان 29 ص

تحقیق در مورد خانواده ...

کارورزی 1 و 2 علوم تربیتی

کارورزی 1 و 2...

دانلود پاورپوینت آزمون هوش دوره راهنمایی مقیاس ب

دانلود پاورپوینت آزمون هوش دوره راهنمایی مقیاس...

تحقیق در مورد قهوه

تحقیق در مورد قهوه...

کارورزی 1 و 2 علوم تربیتی

کارورزی 1 و 2 علوم...

کارورزی 1 و 2 علوم تربیتی

کارورزی 1 و 2...

کارورزی 1 و 2 علوم تربیتی

کارورزی 1 و 2...

کارورزی 1 و 2 علوم تربیتی

کارورزی 1 و 2...

تحقیق در مورد خانواده و نقش آن در گسترش یادگیری

تحقیق در مورد خانواده و نقش آن...

تحقیق در مورد قلب یا دل

تحقیق در مورد قلب...

تحقیق در مورد خاطرات شهدا 124 ص

تحقیق در مورد خاطرات...

دانلود پاورپوینت Word آموزش کار با برنامه

دانلود پاورپوینت Word آموزش کار...

تحقیق در مورد قالی بافی 146ص

تحقیق در مورد قالی بافی 146ص...

تحقیق در مورد خانداری در هتل 17 ص

تحقیق در مورد خانداری در...

تحقیق در مورد قالی سنندج 10 ص

تحقیق در مورد قالی سنندج...

تحقیق در مورد حل مسایل مقدار اولیه – مرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه بالا غیرخطی بوسیله شبکه‌های عصبی مقاله

تحقیق در مورد حل مسایل مقدار اولیه...

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی...

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی...

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی...

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی

کارورزی 3 دبیری زیست...

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی...

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی

کارورزی 3 دبیری...

تحقیق در مورد قالی 29ص

تحقیق در مورد قالی 29ص...

تحقیق در مورد حوریان بهشتی 29 ص

تحقیق در مورد حوریان...

تحقیق در مورد قالب گیری تزریقی 16 ص

تحقیق در مورد قالب گیری تزریقی...

تحقیق در مورد حکاکی

تحقیق در مورد حکاکی...

تحقیق در مورد قالب های متداول برای تولید شمش فولادی 42 ص

تحقیق در مورد قالب...

تحقیق در مورد حیات خارج از جو زمین 14 ص

تحقیق در مورد حیات خارج از...

تجربیات روز اول کارورزی دبیری زبان و ادبیات عرب

تجربیات روز اول کارورزی دبیری زبان...

تجربیات روز اول کارورزی دبیری زبان و ادبیات عرب

تجربیات روز اول کارورزی دبیری زبان...

تجربیات روز اول کارورزی دبیری زبان و ادبیات عرب

تجربیات روز اول کارورزی...

تحقیق در مورد حقوق ویژة قراردادها

تحقیق در مورد حقوق...

تجربیات روز اول کارورزی دبیری زبان و ادبیات عرب

تجربیات روز اول کارورزی دبیری زبان...

تحقیق در مورد سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان 32 ص
تحقیق در مورد قزلباش
تحقیق در مورد فن‌آوری اطلاعات و اثرات آن بر ساختار سازمان‌ها
تحقیق در مورد فشار خون
تحقیق در مورد حجاب و عفاف
تحقیق در مورد چگالی
پاورپوینت در مورد بیوگرافی استاد شهریار
تحقیق در مورد زیبایی و آراستگی ظاهر از دیدگاه قرآن
پاورپوینت در مورد شیمی الی وعطرها
تحقیق در مورد طوطی پرنده
پاورپوینت در مورد تست های کلیوی
پاورپوینت در مورد بهبود خواص فولاد
پاورپوینت در مورد تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران
پاورپوینت در مورد فسفر در گاوهای شیری
پاورپوینت در مورد فسفر در گاوهای شیری
پاورپوینت در مورد شیمی آْی و عطرها
پاورپوینت در مورد صد نکته در پایان نامه نویسی
پاورپوینت در مورد شیمی الی وعطرها
پاورپوینت در مورد تست های کلیوی
پاورپوینت در مورد تحلیل الگوریتمها 15 اسلاید
پاورپوینت در مورد تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران
پاورپوینت در مورد تاریخچه استفاده از بیوایمپلنتها
پاورپوینت در مورد بهبود خواص فولاد
پاورپوینت در مورد بیوگرافی استاد شهریار

کلمات کلیدی :رحل امام خمینی آیzwnj الله خرداد ۱۳۶۸ امام خمینی رحل امام مورد خلاصه
 • حسن حسنی
 • ۰
 • ۰

پاورپوینت در مورد فارسی چهارم دبستان ادب از که آموختیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد فارسی چهارم دبستان ادب از که آموختی(تحقیق دانش آموزی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 21 اسلاید


قسمتی از متن .pptx :

فارسی چهارم دبستان ادب از که آموختی

دبیر : زینب سادات محمدی

آشنایی با سعدی و آثارش و چند حکایت آموزنده

پیام درس

سایر محصولات :
پاورپوینت در مورد فارسی چهارم دبستان ادب از که آموختیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد فارسی چهارم دبستان...

پاورپوینت درباره روان شناسی کودک

پاورپوینت درباره روان...

پاورپوینت در مورد زیست شناسی سال دوم تجربی فصل ششم، گردش مواد در انسانتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست شناسی سال دوم...

پاورپوینت در مورد درس12 ایران در عصر صفویه تاریخ ایران و جهان 2تحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد درس12...

پاورپوینت در مورد زیست شناسی سال دوم تجربی فصل ششم، گردش مواد در انسانتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست شناسی سال دوم...

پاورپوینت در مورد شیمی سال دوم دبیرستان فصل دومبرخی روندهای تناوبیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد شیمی سال دوم دبیرستان...

پاورپوینت در مورد انرژی الکتریکیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد مرجعیت و ولایت فقیهتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد مرجعیت و ولایت...

پاورپوینت در مورد شیمی سال دوم دبیرستان فصل دومویژگی گروهی عنصرهاتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد شیمی سال دوم...

پاورپوینت در مورد نسبت های مساویتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد نسبت...

پاورپوینت در مورد ریاضی پایه هفتم مبحث عدد صحیح – ضرب و تقسیمتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد درصدتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد درصدتحقیق...

پاورپوینت در مورد نسبت جلسه دهمتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد نسبت جلسه دهمتحقیق دانش...

پاورپوینت در مورد سال دوم دبیرستانهندسه 1 فصل 1کشف اطلاعاتاستدلالزاویهتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد جمع و تفریق عددهای مخلوطتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد جمع و تفریق...

پاورپوینت در مورد انرژی یونش Ionization Energyتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد انرژی یونش Ionization Energyتحقیق...

پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه دوم تجربی گردش مواد در گیاهانتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه...

پاورپوینت در مورد جبر و احتمال جلسه دوم، جبرمجموعه هاتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد جبر و احتمال...

پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه دوم تجربی گردش مواد در جانورانتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه دوم...

پاورپوینت در مورد فصل سوم استدلالتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد فصل سوم...

پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه دوم تجربیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه دوم...

پاورپوینت در مورد علوم سوم دبستان خوراکی هاتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد فصل دوم قدر مطلقتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد فصل دوم...

پاورپوینت در مورد زیست شناسی سال دوم دبیرستان مبحث غشای سلولیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست...

پاورپوینت در مورد زیست شناسی سال دوم دبیرستان مبحث اندازه سلولتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست...

پاورپوینت در مورد زیست شناسی سال دوم دبیرستان مبحث میکروسکوپتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد تاریخ ایران و جهانتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد تاریخ...

پاورپوینت درباره روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی

پاورپوینت درباره روشهای مختلف انجماد زدائی در...

پاورپوینت در مورد گوناگونی جانداران علوم نهمتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد تبدیل واحد – اندازه گیریتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد حساب دیفرانسیل و انتگرال حد و پیوستگیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد زمین شناسی سال چهارم تجربی فصل اولتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زمین شناسی سال...

پاورپوینت در مورد حساب دیفرانسیل و انتگرال حد و پیوستگیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد هندسه 2 کمان در خورتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد فصل 3 دینامیکمحاسبه نیروی اصطکاک کشسانی فنرتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد فصل 3 دینامیکمحاسبه نیروی...

پاورپوینت در مورد منطق درس اول مبحث انسان و تفکرتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد زیست شناسی سال دوم گوارش در جانورانتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست شناسی سال دوم...

پاورپوینت در مورد فصل دوم زیست شناسی بافت های گیاهیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد فصل دوم...

پاورپوینت در مورد زیست شناسی و آزمایشگاه سال چهارم فصل چهارم تغییر گونه ها و انتخاب طبیعیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست شناسی...

پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه دوم تجربی گوارش در علفخوارانتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد زیست و...

پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه دوم تجربی انواع بافت های جانوریتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد علوم تجربی ششم دبستان مبحث زنگ علومتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد علوم...

پاورپوینت در مورد علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهترتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد علوم...

پاورپوینت در مورد روابط طولی دایرهتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد روابط طولی دایرهتحقیق دانش...

پاورپوینت در مورد فارسی نهم عجایب صنع حق تعالیتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد فارسی...

پاورپوینت در مورد 31449 تحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت در مورد علوم تجربی ششم دبستان مبحث زمین پویاتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد...

پاورپوینت درباره انواع پرتوهای یونیزان ساختار اتم

پاورپوینت درباره انواع...

پاورپوینت در مورد علوم تجربی اول دبستان مبحث سلام به من نگاه کنتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد علوم تجربی اول دبستان...

پاورپوینت در مورد ریاضی پایه هشتم تعیین اعداد اولتحقیق دانش آموزی

پاورپوینت در مورد ریاضی پایه هشتم...

سورس کد حل جدول سیمپلکس (simplex) با زبان سی شارپ
کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شارپ پروژه محور
تحقیق درباره ایمن سازی خانواده
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی
کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شارپ پروژه محور
سورس کد حل جدول سیمپلکس (simplex) با زبان سی شارپ
دانلود 25 قطعه کد و سورس کد کاربردی با زبان سی شارپ
سوورس کد محاسبه و نمایش جدول ضرب در خروجی با زبان سی شارپ
سوروس کدحل دستگاه معادلات به روش fft و dfd به زبان سی شارپ
پاورپوینت ارزشمند درباره گزیده ای از کتاب فوق ستاره فروش اثری از برایان تریسی
سورس کد محاسبه ماکزیمم مینیمم و میانگین سه عدد با زبان سی شارپ
کتاب ارزشمند مدیریت زمان و موفقیت اثری از برایان تریسی
پروژه پیاده سازی سیستم آموزشگاه زبان با زبان دلفی به همراه سورس کدها
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی
پروژه سیستم حقوق دستمزد بیمارستان با نرم افزار اکسل
بسته ویدیویی آموزشی ایجاد و ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان {مثل همین فروشگاه}
کتاب کاربردی شصت راز طلایی مدیریت زمان و اصول موفقیت
سورس کد محاسبه حقوق مالیات و بیمه کارمند با زبان سی شارپ
کتاب موفقیت از دیدگاه بزرگان و دانشمندان ارزشمند جهان
تحقیق درباره بررسی و ارزیابی نانو لوله های کربنی و اثر میدانی نانو لوله ها
بسته ویدیویی آموزش تکنیکهای روانشناسی فروش در کسب و کارهای اینترنتی
پروژه درس مهندسی نرم افزار سیستم مدیریت فروشگاه
طرح توجیهی بررسی احداث نیروگاه 1.2 مگاواتی فتوولتائیک در شهرستان ایرانشهر
تحقیق درباره ارزیابی و بررسی خود تنظیمی فردی در آموزش
پروژه کامل و جامع درباره ارزیابی پستهای توزیع برق
دانلود کتاب کاربردی و کم یاب زبان تخصصی ICDL
سورس کد حل دستگاه معادلات به روش گوس جردن با زبان سی شارپ
تحقیق و پروژه جامع درباره مقایسه رضایت زنان شاغل و خانه دار جهت بهبود زندگی زناشویی
سورس کد حل انتگرال خطی تگ گانه با زبان سی شارپ
سورس کد محاسبه محیط و مساحت مستطیل با زبان سی شارپ
پاورپوینت در مورد تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین
آموزش جامع زبان برنامه نویسی قدرتمند جاوا
سورس کد پیاده سازی بازی دوز به روش گرافیکی با زبان سی شارپ
سورس کد تعیین ریشه های معادله درجه دوم با زبان سی شارپ
تحقیق در مورد اعجاز عددى و نظم ریاضی قرآن
پاورپوینت در مورد پژوهش , مشکلات کنونی پژوهش و پیامدهای آن
پاورپوینت در مورد تمرین نشانه ی آ اوّل و آ غیر اوّل (تحقیق دانش آموزی)
پاورپوینت در مورد بررسی بناهای پیش از اسلام
پاورپوینت در مورد آسکاریس لومبریکوئیدس

کلمات کلیدی :فارسی چهارم دبستان آموختیتحقیق دانش آموزی مورد فارسی چهارم دبستان ادب چهارم دبستان فارسی چهارم دانش آموزی آموختیتحقیق دانش مورد فارسی دبستان چهارم فارسی
 • حسن حسنی
 • ۰
 • ۰

گزارش تخصصی یادگیری ششم

گزارش تخصصی آموزگار ششم :

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 32

قسمتی از فایل

فهرست مطالب

چکیده : 5

کلید واژه : 5

مقدمه. 6

اهداف گزارش.. 6

هدف اختصاصی.. 6

اهداف جزئی.. 7

ارزیابی از وضع موجود. 7

جمع آوری اطلاعات.. 8

نظر سنجی از اولیا 8

مصاحبه با دانش آموزان. 9

مشاهده ی رفتار دانش آموزان. 9

بررسی نمودار درسی دانش آموزان : ( معدل هر درس ) 10

بررسی روش‌های تدریس وفعالیت‌های یاددهی–یادگیری: 10

گردآوری اطلاعات کتابخانه ای.. 10

تعاریف : 10

آموزش برای یادگیری اکتشافی : 11

هدف ها و ویژگی های روش آموزش برای یادگیری اکتشافی.. 12

آموزش به کمک یادگیری مشارکتی : 12

یادگیری مبتنی بر مسأله چیست ؟ 12

چه راهبردهایی باید برای حل مسئله تدریس شود : 13

پیشینه نظری.. 14

پیشینه عملی.. 15

تجزیه و تحلیل داده ها (موانع موجود در تدریس ریاضی ) 16

1- دید ونگرش منفی دانش آموزان نسبت به ریاضی.. 16

2- عدم توجه به تفاوت های فردی.. 16

3-عدم اعتماد به نفس و وجود اضطراب در دانش آموزان خصوصا هنگام امتحان. 16

4- عدم مشارکت و فعال بودن دانش آموزان در فرایند تدریس... 17

5- عدم استفاده وتوجه به کاربردهای ریاضی درکتاب های درسی وتدریس... 17

6- عدم توجه به پیش نیازهای دروس جدید : 18

7- بالا بودن حجم کتاب درسی : 18

8- عدم انجام ارزشیابی های صحیح : 19

راهکارهای پیشنهادی : 19

1- در زنگ ریاضی کلاسی شاد وبا نشاط داشته باشیم. 19

2- به پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان توجه کنیم. 20

3- در کلاس محیطی حمایت کننده به وجود بیاوریم تا اعتماد به نفس دانش آموزان افزایش یابد. 20

4- یادگیری به بهترین نحو. 20

5-در حل مساله ها به دانش آموزان یاد بدهیم که باید قدم به قدم پیش بروند. 21

6- در نظر گرفتن سیر تفکر دانش آموزان. 22

انتخاب راه حل ها : 23

اعتبار بخشی به راه حل ها : 24

اجرای راه حل ها : 25

ارزیابی بعد اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح ) 27

نتیجه گیری : 28

پیشنهادات : 28

منابع : 29

پیوست ها : 30

پیوست 1. 30

جدول فراوانی نمرات ریاضی قبل از انجام راه حل (پیوست 3) 31

نمونه ای از الگوریتم ضرب دو عدد اعشاری (پیوست 4) 31

آیین نامه انجمن دانش آموزان ریاضی دان (پیوست 5) 32

جدول مقایسه فراوانی نمرات ریاضی بعد از اجرای راه حل (پیوست 7) 32

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی و رفع مشکل یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم تدوین شده است. درس ریاضی در مدارس ابتدایی برای برخی از دانش آموزان درسی مشکل‌آفرین شده است تا جایی که دانش آموزان برای حل مسایل به دیگران تکیه می کنند. تکرار این کار باعث کم شدن علاقه ، عدم انجام درست تکالیف ، اضطراب و عدم اعتماد به نفس و ... در برخی از دانش آموزان شده است . بعد از بررسی مسایل فوق با استفاده از مصاحبه با دانش آموزان ، مشاهده ی رفتار و تشکیل جلسات دیدار با اولیاء و بررسی روش های تدریس و مشخص کردن وضعیت درسی دانش آموازن ریشه های مشکل مورد بررسی قرار گرفت وبا راهکارهایی نظیر استفاده از روش های فعال تدریس ، نحوه‌ی درست تفهیم مسایل وتوجه به تفاوتهای فردی به این نتیجه رسیدم که کلاس درس ، روش تدریس و امکانات و وسایل لازم برای تدریس باید طوری باشد که دیدگاه های مثبتی در نظر دانش آموزان ایجاد کند و دانش آموزان با اعتماد به نفس بالاتر ، علاقه ، انجام تکالیف به موقع و از همه مهم‌تر کاربرد ریاضی در زندگی روزمره آشنا شوند.

کلید واژه : یادگیری ریاضیتفاوت های فردی- روش های نویننگرش مثبتحل مسأل

مقدمه

ریاضی معجزه خلقت است و تفکر ریاضی بهترین راه رسیدن به معرفت حق تعالی است خداوند متعال کل هستی را از نیستی خلق کرد یعنی صفر و یک پس می توان کل پدیده های هستی را با قوانین ریاضی شناخت ریاضیات بر خلاف تصور بعضی از افراد یکسری فرمول و قواعد نیست که همیشه و در همه جا بتوان از آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر کردن برای رسیدن به جواب است. مفاهیم ریاضی، یکی از اثربخش ترین و کارآمد ترین مواد درسی می‌باشد. به طوری که مبینی(1380) به نقل از ریچارد کورانت، در این زمینه می‌گوید: ((ریاضیات یکی از عالی ترین تراوش‌های اندیشه ی آدمی است که منعکس کننده­ی اراده­ی انسان و نشان دهنده­ی سیر عقل و برهان و هم­چنین بیان کننده­ی میزان علاقه­ی بشر به کمال و زیبایی است ))

سایر محصولات :
گزارش تخصصی یادگیری ششم

گزارش تخصصی یادگیری...

گزارش تخصصی پایه چهارم درس املا

گزارش تخصصی پایه...

گزارش تخصصی چگونگی آموختن اصول و مبانی درس ریاضی به دانش آموزان به کمک شیوه های نوین ارزشیابی

گزارش تخصصی چگونگی آموختن اصول...

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه در دانش آموزان

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه در...

موضوع گزارش تخصصی چگونگی ازبین بردن کژرفتاریهای اخلاقی در دانش آموزان

موضوع گزارش تخصصی...

دانلود گزارش تخصصی بررسی راهکار های ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری

دانلود گزارش تخصصی بررسی راهکار...

گزارش تخصصی نقش آزمایش در یادگیری

گزارش تخصصی نقش...

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات...

گزارش تخصصی ترس از مدرسه

گزارش تخصصی ترس از مدرسه...

پاورپوینت رویکرد های تحقیقات بازار ممیزی بازار _ 23 اسلاید

پاورپوینت رویکرد های ...

پاورپوینت رویکرد های تحقیقات بازار ممیزی بازار _ 23 اسلاید

پاورپوینت رویکرد های تحقیقات بازار ممیزی...

پاورپوینت رویکرد های تحقیقات بازار ممیزی بازار _ 23 اسلاید

پاورپوینت رویکرد های تحقیقات بازار...

پاورپوینت رویکرد های تحقیقات بازار ممیزی بازار _ 23 اسلاید

پاورپوینت رویکرد های تحقیقات بازار ممیزی...

پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی _14 اسلاید

پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی...

پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی _14 اسلاید

پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و برنامه...

پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی _14 اسلاید

پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی...

پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی _14 اسلاید

پاورپوینت درس مبانی کامپیوتر و...

تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن _ 54 صفحه

تحقیق درباره انقلاب...

تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن _ 54 صفحه

تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران و...

تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن _ 54 صفحه

تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران و ریشه...

تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن _ 54 صفحه

تحقیق درباره انقلاب...

تحقیق درباره معرفی آب و هوا _ 4 صفحه

تحقیق درباره معرفی آب و هوا _...

تحقیق درباره معرفی آب و هوا _ 4 صفحه

تحقیق درباره معرفی آب و...

تحقیق درباره معرفی آب و هوا _ 4 صفحه

تحقیق درباره معرفی...

تحقیق درباره معرفی آب و هوا _ 4 صفحه

تحقیق درباره معرفی آب...

جامع ترین رفرنس ارائه شده برای تفسیر نوار قلب از سیر تا پیاز

جامع ترین رفرنس...

تحقیق دباره زلزله _41 صفحه word

تحقیق دباره زلزله _41 صفحه word...

تحقیق دباره زلزله _41 صفحه word

تحقیق دباره زلزله _41 صفحه...

تحقیق دباره زلزله _41 صفحه word

تحقیق دباره زلزله _41 صفحه word...

تحقیق دباره زلزله _41 صفحه word

تحقیق دباره زلزله _41...

فنون موثر در تدریس موفق

فنون موثر در تدریس موفق...

انقلاب اسلامی و نقش تاریخ ساز امام خمینیره در تولید قدرت نرم_28 صفحهword

انقلاب اسلامی و نقش...

انقلاب اسلامی و نقش تاریخ ساز امام خمینیره در تولید قدرت نرم_28 صفحهword

انقلاب اسلامی و نقش تاریخ ساز...

انقلاب اسلامی و نقش تاریخ ساز امام خمینیره در تولید قدرت نرم_28 صفحهword

انقلاب اسلامی و نقش تاریخ ساز امام...

انقلاب اسلامی و نقش تاریخ ساز امام خمینیره در تولید قدرت نرم_28 صفحهword

انقلاب اسلامی و نقش تاریخ...

پاورپوینت درخت دودویی و مرتب سازی با آن_ 38 اسلاید

پاورپوینت درخت دودویی و مرتب...

پاورپوینت درخت دودویی و مرتب سازی با آن_ 38 اسلاید

پاورپوینت درخت دودویی و مرتب...

پاورپوینت درخت دودویی و مرتب سازی با آن_ 38 اسلاید

پاورپوینت درخت دودویی...

پاورپوینت درخت دودویی و مرتب سازی با آن_ 38 اسلاید

پاورپوینت درخت دودویی و...

فلوئور

فلوئور...

مدل های ریاضی

مدل های ریاضی...

کنسرو هلو

کنسرو هلو...

موضوع کمپوت آناناس

موضوع کمپوت آناناس...

کاربرد آنزیم ها در نانوایی

کاربرد آنزیم ها در نانوایی...

کار فرما

کار فرما...

گزارش تخصصی آموزگار و دبیران همه پایه ها افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی

گزارش تخصصی آموزگار و دبیران همه پایه...

گزارش تخصصی مدیر ، معاون آموزشی ، معاون اجرایی منظم کردن شرکت دبیران در جلسات شورای دبیران با راهکارهای مناسب

گزارش تخصصی مدیر ، معاون آموزشی...

دانلود 7 عدد پرسش مهر 96 بصورت ورد و قابل ویرایش
دانلود طرح درس علوم ششم اعماق زمین
دانلود طرح درس هدیه های دوم دبستان آشنایی با ثواب سلام
دانلود طرح درس ریاضی دوم جمع با انتقال
دانلود طرح درس آشنایی با پرچم ایران پایه دوم
دانلود طرح درس پرواز کن ششم ابتدایی
دانلود طرح درس منو پرسش هایم
دانلود طرح درس مطالعات ششم درس برنامه ریزی
دانلود طرح درس دوستی مطالعات ششم دبستان
دانلود طرح درس پایه ششم مباره با استعمار
دانلود طرح درس ایفای نقش و تصمیم گیری
دانلود طرح درس پایه ششم رهبر کوچک
دانلود طرح درس تاریخ ششم ایستادگی در برابر دشمن
دانلود سوالات آزمون شمیم دانش
دانلود تمامی فرم های پوشه ی کار معلم
دانلود پیشنهاد دارزشیابی دبیر زبان انگلیسی
دانلود گزارش تخصصی افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه
گزارش تخصصی کارشناس نماز
دانلود گزارش تخصصی معاون آموزشی
دانلود نمونه پیشنهاد کوتاه معلمان ویژه کسب امتیاز در فرم های 120امتیازی
طرح جابر از درس برگ ها
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی
گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی (علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه )
گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی در مورد کاهش اضطراب
پیشنهاد برای بهبود وضعیت تربیت بدنی در مدارس و زنگ ورزش
دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی درمورد درس ریاضی پایه نهم
دانلود گزارش تخصصی بد خط نویسی پایه سوم
گزارش تخصصی مستخدم مدرسه (درمورد محیط تمیز)
گزارش تخصصی سرایه دار(نیروی خدماتی)مدرسه
دانلود نمونه پیشنهاد کوتاه زبان انگلیسی در مورد تجربه من در تدریس زبان
دانلود گزارش تخصصی آموزگار چهارم دبستان در مورد (راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها)
دانلود پیشنهاد کوتاه نقش صبحانه در یادگیری دانش اموزان
دانلود گزارش تخصصی معلم و دبیر هنر
دانلود گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب
گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی(کاهش گستاخی دانش آموزان ششم دبستان)
گزارش تخصصی معاون اموزشی
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بیمه(مرحله دوم و سوم
گزارش تخصصی دبیر عربی
دانلود سوالات آزمون شمیم دانش
گزارش تخصصی پایه چهارم درس املا
توضیحات بیشتر - دانلود
گزارش تخصصی چگونگی آموختن اصول و مبانی درس ریاضی به دانش آموزان به کمک شیوه های نوین ارزشیابی
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود نمونه پیشنهاد کوتاه معلمان ویژه کسب امتیاز در فرم های 120امتیازی
گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی در مورد کاهش اضطراب
گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی (علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه )
دانلود گزارش تخصصی علاقه مند کردن دانش آموزان به والیبال
دانلود گزارش تخصصی دبیر ریاضی درمورد درس ریاضی پایه نهم
گزارش تخصصی سرایه دار(نیروی خدماتی)مدرسه
دانلود گزارش تخصصی بد خط نویسی پایه سوم
دانلود پیشنهادکوتاه عوامل موثر در ایجاد اضطراب ریاضی و راهکارهای مقابله با آن
گزارش تخصصی معلم ورزش ابتدایی به وجود آوردن تناسب اندام با انجام فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب
گزارش تخصصی مستخدم مدرسه (درمورد محیط تمیز)
دانلود پیشنهاد کوتاه تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
دانلود گزارش تخصصی مربی تربیت بدنی
طرح جابر از درس برگ ها
دانلود گزارش تخصصی دبیر شطرنج درمورد تاثیرات شطرنج بر دانش آموزان
دانلود گزارش تخصصی تربیت بدنی درمورد علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش
دانلود پیشنهاد کوتاه نقش صبحانه در یادگیری دانش اموزان
دانلود گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی با موضوع هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی
دانلود گزارش تخصصی معلم و دبیر هنر
پیشنهاد برای بهبود وضعیت تربیت بدنی در مدارس و زنگ ورزش
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی

کلمات کلیدی :فراوانی نمرات ریاضی برای یادیری اکتشافی دانش آموزان پایه ششم زارش تخصصی زارش تخصصی یادیری دانش آموزان روش های زارش تخصصی درس ریاضی شده است عدم اعتماد آموزان ریاضی یادیری تدریس پیوست بررسی ریاضی انجام استفاده
 • حسن حسنی
 • ۰
 • ۰

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مصرف صحیح روغن

20اسلاید

با مصرف صحیح روغن ؛ در حفظ سلامت خود و خانواده مان بکوشیم

امروزه در کشور ما از هر 800 نفری که روزانه فوت میکنند متاسفانه 300 نفر آنها بعلت بیماریهای قلبی عروقی است .

بر اساس نظرات متخصصین تغذیه و قلب یکی از عوامل بسیار مهم در بروز این بیماری ؛ نوع و میزان مصرف روغنهای خوراکی است .

مصرف سرانه چربی در استان ما روزانه 49 گرم است ؛درحالیکه میانگین مصرف کشوری 46 گرم در روز گزارش شده است .

سایر محصولات :
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مصرف صحیح روغن

دانلود پاورپوینت جامع...

دامپ هارد هواوی p9 plus VIE_AL10 کاملا تست شده _بالینک مستقیم

دامپ هارد هواوی p9 plus VIE_AL10 کاملا...

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مضرات مصرف سیگار

دانلود پاورپوینت جامع وکامل...

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مهارت کنترل خشم

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مهارت...

ساخت شمع با شعله رنگی

ساخت شمع با...

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نقش و اهمیت بـــازی درپیش دبـــســــتـــانــی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نقش و...

پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس سوم_ پایه چهارم

پاسخ کلیه تمرینات هدیه...

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نمادهای شیطان پرستی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل...

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره ویروس زونا

دانلود پاورپوینت جامع...

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره ماهواره یک بشقاب پرازخیانت

دانلود پاورپوینت جامع...

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره موتورهای القایی تکفاز متعارف

دانلود پاورپوینت جامع...

مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه رابطه...

مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری

مبانی نظری و پیشینه...

مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری معنوی...

دانلود پاورپوینت رفتار مکانیکی بافت همبند استخوان

دانلود پاورپوینت رفتار...

پاورپوینت باغ های کهن ایران _45 اسلاید

پاورپوینت باغ های کهن ایران...

پاورپوینت باغ های کهن ایران _45 اسلاید

پاورپوینت باغ های کهن ایران _45 اسلاید...

پاورپوینت باغ های کهن ایران _45 اسلاید

پاورپوینت باغ های کهن...

پاورپوینت باغ های کهن ایران _45 اسلاید

پاورپوینت باغ های کهن ایران _45...

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتارهای ضدتولید با رفتارهای شهروندی سازمانی و شخصیت

مبانی نظری و پیشینه...

دانلود پاورپوینت بهداشت مادران و نوزادان

دانلود پاورپوینت بهداشت مادران و نوزادان...

پاورپوینت درباره بازرسی جوش WELDING INSPECTION

پاورپوینت درباره بازرسی...

دانلود پاورپوینت ریاضی سال سوم راهنمایی

دانلود پاورپوینت ریاضی سال سوم...

دانلود پاورپوینت بیماری بروسلوز

دانلود پاورپوینت بیماری بروسلوز...

پاورپوینت دستگاه گردش خونسیستم گردش خون

پاورپوینت دستگاه گردش...

بازاریابی محتوا در تجارت الکترونیک

بازاریابی محتوا در تجارت...

دانلود پاورپوینت درباره زمین شناسی

دانلود پاورپوینت درباره زمین شناسی...

دانلود پاورپوینت لیشمانیا

دانلود پاورپوینت لیشمانیا...

پاورپوینت درباره فرصت ها، تهدیدها و افق های آینده شیمی ایران

پاورپوینت درباره فرصت...

دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل ناهنجاری حرکتیزانوی پرانتزی

دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل...

پاورپوینت درباره فیزیولوژی قلب

پاورپوینت درباره فیزیولوژی قلب...

پاورپوینت درباره لیزر و اصلاح عیوب انکساری

پاورپوینت درباره لیزر و اصلاح عیوب...

پاورپوینت هنر و معماری روم باستان _21 اسلاید

پاورپوینت هنر و معماری روم...

پاورپوینت هنر و معماری روم باستان _21 اسلاید

پاورپوینت هنر و معماری روم...

پاورپوینت هنر و معماری روم باستان _21 اسلاید

پاورپوینت هنر و معماری روم باستان...

پاورپوینت هنر و معماری روم باستان _21 اسلاید

پاورپوینت هنر و معماری...

پاورپوینت درباره ماگماتیسم و سنگهای آذرین

پاورپوینت درباره ماگماتیسم و...

تحقیق عوامل اضطراب امتحان

تحقیق عوامل اضطراب امتحان...

پاورپوینت درباره متابولیسم کربوهیدرات

پاورپوینت درباره متابولیسم کربوهیدرات...

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد _17 اسلاید

پاورپوینت معماری در اقلیم...

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد _17 اسلاید

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد _17 اسلاید...

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد _17 اسلاید

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد _17 اسلاید...

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد _17 اسلاید

پاورپوینت معماری در اقلیم سرد...

پاورپوینت درباره معرفی ابزار دستی تشخیصی در پزشکی

پاورپوینت درباره معرفی ابزار دستی تشخیصی...

فایل فلش شرکتی تبلت GANDO GN_T48 با پردازنده MT_6572 کاملا تست شده _ بالینک مستقیم

فایل فلش شرکتی تبلت GANDO...

رساله طبی انسان ودامطب سنتی

رساله طبی انسان ودامطب سنتی...

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

اسلام و دموکراسی از...

دانلود طرح درس_علوم پنجم _ زمین لرزه روش ایفای نقش

دانلود طرح درس_علوم پنجم _ زمین لرزه...

دانلود طرح درس_علوم پنجم _ زمین لرزه روش ایفای نقش

دانلود طرح درس_علوم...

پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)
پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
پاورپوینت سند راهبردی حمل و نقل بخش دریایی 68اسلاید
پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید
کارآموزی در شرکت پیمانکاری
پاورپوینت الگوریتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
پاورپوینت درباره خاک
پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab
پاورپوینت تحقیق درباره html
پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت
نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
حسابداری حقوق و دستمزد
پروژه وب سایت هتل
پاورپوینت درباره برنامه نویسی جاوا
تاریخچه فتوشاپ 23صفحه
پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340
ISMS چیست ,پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات 80اسلاید
پاورپوینت سیستمهای خبره
دانلود تحقیق پیرامون روشهای داروئی زایمان
حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل
تفکر استراتژیک، کارکردها وچالش ها
پزشکی از راه دور
پاورپوینت پروژه ارگونومی
پروژه درس کنترل کیفیت
پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافیک 23اسلاید
پاورپوینت معرفی استانداردهای باز الگوبرداری مرکز آمریکایی کیفیت و بهره‌وری (APQC)
پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation
پاورپوینت شواهد حسابرسی
پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید
پاورپوینت مهارت کنترل خشم
توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش
پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید
پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی
پاورپوینت درس مساحت
مبانی مدیریت مالی
پاورپوینت درس تحلیل آماری 105 اسلاید
پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید
پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی
صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی
پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید
پاورپوینت مدیریت زنجیره تأمین89اسلاید
پاورپوینت درس ریاضی تابع
پاورپوینت فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه 244 اسلاید
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مضرات مصرف سیگار
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مهارت کنترل خشم
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نقش و اهمیت بـــازی درپیش دبـــســــتـــانــی
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نمادهای شیطان پرستی
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون نقش بام و نماهای سبز از منظر پدافند غیرعامل فرمتdoc
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری فرمتdoc
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره روش‌های مدرن تأمین مالی در شهرداری
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره شهر گرایی و شهر نشینی در ایران
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره هوشیاری آب
دانلود پاورپوینت پیرامون مقایسه بهترین سایت های فارسی
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره سیستم قلب و گردش خون
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره سقط جنین
دانلود پاورپوینت پیرامون خلق آثار هنری با یخ
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره جایگاه مقرنس کاری در معماری ایرانی
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره تقطیر نفت در پالایشگاه
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره آموزش ارائه مطالب
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره آشنایی با ساختمان چشم
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی ,فرمتdoc
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون انواع آنتن و پارامترهای آن فرمتdoc
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی فرمتdoc
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش فرمتdoc
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون آمار در پزشکی فرمتdoc
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان فرمتdoc
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون بررسی نقش ارزیابی عملکرد درا فزایش کارآیی کارکنان پارت سازان فرمتdoc
دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون اجزای تجارت الکترونیکی و مدلهای مختلف آن فرمتdoc
دانلود تحقیق پیرامون چه ابزارها وعواملی باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت ونتیجه بهترمیشود فرمتdoc
دانلود پاورپوینت پیرامون نحوه ی ارسال نامه اداری ازطریق اتوماسیون
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نیاز های اساسی کودک
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مصالح ساختمانی شیشه
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره کارگاه مقاله نویسی
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره راهبرد توسعه شهر CDS City Development Strategy آیندة شهرهای ما
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره تجزیه تحلیل مدیریت
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره آشنایی با سازمان جهانی بهداشت
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره تحلیل بتن شفاف
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره تکنولوژی ای جکس (Ajax)
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره تکنیک های شناسایی ارزیابی و کنترل خطرات
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره زیست و آزمایشگاه تبادل گاز ها
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره سیستم کنترل PLC
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره فاکتورهای بحرانی موفقیت
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره فرآیند کارمند یابی
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره موازنه زمان و هزینه
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درس فیزیک پایه 1
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره کمردرد های ناشی از کار
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره کنترل موتور DC به روش PID
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره گردشگری در ایران
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره لودرها
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مبانیRFID
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مبانی رهبری در سازمان های پیشرفته
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

کلمات کلیدی :مصرف صحیح روغن رباره مصرف صحیح وکامل رباره مصرف جامع وکامل رباره پاورپوینت جامع وکامل انلو پاورپوینت جامع مصرف صحیح صحیح روغن رباره مصرف وکامل رباره پاورپوینت جامع جامع وکامل انلو پاورپوینت
 • حسن حسنی
 • ۰
 • ۰

پاورپوینت بررسی روستای کلوان 72 اسلاید

 پاورپوینت بررسی روستای کلوان -72 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای کلوان -72 اسلاید

در روستای کلوان کار بری مسکونی دارای سطحی معادل 13500 متر می باشد که واحد های مسکونی نوسازبه صورت پراکنده و در سطح شیبدار قرار گرفته اند و واحد های قدیمی در قسمت مرکزی روستا تراکم بیشتری دارند . از لحاظ معماری هر واحد مسکونی از چند اتاق و آشپزخانه و سرویس بهداشتی ، ایوان و انباری تشکیل شده که ترتیب قرار گیری آنها درواحد های نو ساز با واحد های قدیمی متفاوت است . در واحد های نوساز اکثر این مکانها در داخل ساختمان قرار دارند ولی در واحد های قدیمی تعدادی از آنها در داخل حیاط می باشند .

فهرست مطالب

بخش اول جغرافیا

موقعیت جغرافیایی

تقسیمات

زاویه تابش در استان تهران

اقلیم سرد و کوهستانی

دماو بارش

دمای آسایش استان تهران

شیب

باد

باد های محلی

وضعیت آب ها

سیل بندها

وضعیت جانوری

پوشش گیاهی

بخش دوم

ویژگی های اجتماعی فرهنگی

وجه تسمیه

نژاد/مذهب

زبان/گویش

خدمات رسانی

پوشش

علل شکل گیری روستا

مسیر توسعه

مراحل توسعه تاریخی

هرم سنی

اماکن

جمعیت

تحولات جمعیت و خانوار در شهرستان کرج

روند تحولات جمعیتی روستای کلوان در مقایسه با دهستان آسارا

تحولات جمعیت و خانوار در روستای کلوان

مهاجرت

بررسی روابط خویشاوندی/مراسم

بخش سوم

اقتصاد

شبکه ارتباطی

ورودی روستا

شبکه ارتباطی

کشاورزی

باغداری

مالکیت زمین های روستا

مالکیت

اشتغال

دامداری

تراکم دامداری در روستا

صنایع دستی

سوش

قیمت ساختمان

قیمت زمین

بخش چهارم:معماری

محلات

دفع زباله/فاضلاب

کاربری

کاربری آموزشی

کاربری تجاری

کاربری

کار بری بهداشتی مذهبی و فرهنگی ، باغها

باغها

مذهبی(مسجد)

مصالح

ترکیب فضا و معماری

سایر محصولات :
پاورپوینت بررسی روستای کلوان 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی...

دانلود تحقیق درباره کاراته

دانلود تحقیق درباره کاراته...

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره تزئینات و معماری داخلی

دانلود پاورپوینت جامع...

تحقیق درباره کاستارد پخته

تحقیق درباره کاستارد پخته...

تحقیق درباره کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

تحقیق درباره کاشت و تکثیر گیاهان...

تحقیق درباره ‌دپارتمان میوه کاری علمی

تحقیق درباره ‌دپارتمان میوه کاری علمی...

دانلود پاورپوینت پروژه دانشجویی درباره طراحی درمانگاه

دانلود پاورپوینت پروژه دانشجویی درباره طراحی...

تحقیق درباره گذری بر تاریخچه ویروس‌های کامپیوتری‌

تحقیق درباره گذری بر...

دانلود پاورپوینت جدیدهجرت در حکومت

دانلود پاورپوینت جدیدهجرت در...

تحقیق درباره گشت وگذاری در عالم برزخ

تحقیق درباره گشت وگذاری در عالم برزخ...

دانلود پاورپوینت جدیدهماتولوژی

دانلود پاورپوینت جدیدهماتولوژی...

دانلود تحقیق درباره جبایت

دانلود تحقیق درباره جبایت...

طرح شماره 1 تقویم سال 1397

طرح شماره 1 تقویم سال...

تحقیق درباره گیاهان چگونه به تغییر اقلیم واکنش نشان خواهند داد

تحقیق درباره گیاهان چگونه به...

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نمایشگاه هنرهای معاصر

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نمایشگاه...

دانلود پاورپوینت جدیدهماتوریا

دانلود پاورپوینت جدیدهماتوریا...

تحقیق درباره مقام صبر

تحقیق درباره مقام...

دانلود پاورپوینت جدید اصول و مفاهیم جلب حمایت همه جانبه

دانلود پاورپوینت جدید اصول...

تحقیق درباره صادرات میوه و تره‌بار

تحقیق درباره صادرات...

تحقیق درباره صفات خدا در قرآن

تحقیق درباره صفات خدا در قرآن...

دانلود پاورپوینت پروژه دانشجویی درباره تحلیل دانشگاه آزاد هنرهای اسلامی تبریز

دانلود پاورپوینت پروژه دانشجویی درباره تحلیل دانشگاه...

تحقیق درباره گذر از دامداری سنتی به دامداری صنعتی و نقش آموزش و ترویج

تحقیق درباره گذر از...

تحقیق درباره صنعت مبلمان در روسیه

تحقیق درباره صنعت مبلمان در...

دانلود پاورپوینت جدیدحمایت از صنعت در هدفمند کردن یارانه ها

دانلود پاورپوینت جدیدحمایت از...

دانلود تحقیق درباره شترمرغ

دانلود تحقیق درباره شترمرغ...

تحقیق درباره گواهان فردا قیامت

تحقیق درباره گواهان فردا قیامت...

تحقیق کلاسی با عنوان مقایسه ماتریس گروه مشاوران بوستون با استراتژی بازاریابی مایلز و اسنو

تحقیق کلاسی با عنوان...

تحقیق درباره شق القمر معجزه‏اى از معجزات پیامبر

تحقیق درباره شق القمر معجزه‏اى از...

دانلود پاورپوینت دیالیز

دانلود پاورپوینت دیالیز...

دانلود تحقیق درباره شمع

دانلود تحقیق درباره شمع...

تحقیق درباره شیرهای کنترل کننده جریان

تحقیق درباره شیرهای کنترل کننده جریان...

تحقیق درباره شیمی آلی

تحقیق درباره شیمی آلی...

تحقیق درباره سطوح و بافت

تحقیق درباره سطوح و بافت...

دانلود پاورپوینت هموپتیزی

دانلود پاورپوینت هموپتیزی...

تحقیق درباره سرمایه گذاری مشترک

تحقیق درباره سرمایه گذاری مشترک...

تحقیق درباره گـیــــــاه جــــــــو

تحقیق درباره گـیــــــاه جــــــــو...

دانلود پاورپونت حقوق بین الملل عمومی 2

دانلود پاورپونت حقوق بین...

آموزش جامع وکامل نرم افزار هلو برای حتی کسانی که هیچ تخصصی از حسابداری ندارن از مبتدی تا حرفه ای

آموزش جامع وکامل...

نمونه اقدام پژوهی مشاور ابتدایی چگونه توانستم سطح سلامت روان را در کودکان بد سرپرست افزایش دهم؟

نمونه اقدام پژوهی مشاور ابتدایی...

دانلود پاورپوینت هموروئیدبواسیر

دانلود پاورپوینت هموروئیدبواسیر...

5 مقاله لاتین حسابداری سال 2017

5 مقاله لاتین حسابداری سال...

پاسخ کلیه تمرینات درس پنجم هدیه های آسمان پایه سوم دبستان

پاسخ کلیه تمرینات درس پنجم هدیه...

دانلود پرسشنامه استاندارد فضیلت سازمانی کامرون و همکاران 2004

دانلود پرسشنامه استاندارد فضیلت سازمانی...

حل المسایل فصول 1_4 کتاب آلودگی هوا کوپر

حل المسایل فصول...

آموزش جامع رفع انواع مشکلات هارد دیسک بصورت روان و آسان

آموزش جامع رفع...

تحقیق درباره عظمت زیارت عاشورا و برکات آن

تحقیق درباره عظمت زیارت...

دانلود پاورپوینت تعریف هموویژلانس و اهمیت آن

دانلود پاورپوینت تعریف هموویژلانس...

تحقیق درباره نقش ولایت فقیه در پایداری انقلاب اسلامی

تحقیق درباره نقش ولایت...

دانلود پاورپوینت جدیدمادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران

دانلود پاورپوینت جدیدمادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی...

آموزش حرفه ای سنتور با عکس و تصویر از مبتدی تا حرف ای بصورت خیلی آسان

آموزش حرفه ای...

پاورپوینت بررسی بیوگرافی و آثار معماری میس وندوروهه - 74 اسلاید
پاورپوینت طرح مرمت و احیای مجموعه تاریخی مسعودیه تهران- 41 اسلاید
پاورپوینت بررسی معماری آب انبار - 64 اسلاید
پاورپوینت طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران - 23 اسلاید
پاورپوینت بررسی کاربرد پلاستیک و کامپوزیت در ساختمان -23 اسلاید
پاور پوینت بررسی اصــول بلنـد مرتبـــه سازی در نواحی ساحلی با تأکید بر استان مازندران- 40 اسلاید
پاورپوینت تکنینک های نوین حسابداری مدیریت - 31 اسلاید
بررسی روش تدریس ایفای نقش - 14 برگ ورد
پاورپوینت مسجد گوهرشاد - 27 اسلاید
پاورپوینت معماری نئوکلاسیک - 33 اسلاید
پاورپوینت آفرینش شگفت انگیز (درس 1 پیام های آسمان کلاس هشتم) 18 اسلاید
پاورپوینت موزه یهود برلین - 32 اسلاید
پاورپوینت بررسی معماری زورخانه - 33 اسلاید
ساختمان و استاندارد های ساختمان سازی مهندسی عمران و سازه - 29 برگ ورد
پاورپوینت بررسی برج های دوقلوی سپهر پردیس المپیک - 25 اسلاید
کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی - 121 برگ ورد
کارآموزی شرکت داروسازی - 71 برگ ورد
پاورپوینت اقلیم شهرستان لاهیجان - 22 اسلاید+ هدیه
پاورپوینت سد سازی و انواع آن - 46اسلاید
پاور پوینت بررسی بحران در خانواده -24 اسلاید
کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی - 80 برگ ورد
پاور پوینت بررسی میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی - 23 اسلاید
پاورپوینت تاب آوری چیست - 48 اسلاید
پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان - 3 برگ ورد
پاورپوینت بررسی شناخت فضا و شکل گرایی در معماری معاصر - 112 اسلاید
پاورپوینت آسفالت - 27 اسلاید
پاورپوینت خانه چهل گره نمای ساختمان با فرشی از آجر - 23 اسلاید
پاورپوینت تراریوم - 47 اسلاید
پرسشنامه رضایت جنسی هادسون -3 برگ ورد
پاورپوینت مدلهای حمل و نقل برون شهری - 26 اسلاید
مطالعات اولیه طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت
مطالعات اولیه طراحی مرکز موسیقی فولکوریک با رویکرد معماری معناگرا
پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش - 65 اسلاید
پاورپوینت بررسی فرم گنبد در معماری ایرانی ، پروژه سازه های سنتی - 145 اسلاید
پاورپوینت هتل داریوش کیش 169 اسلاید
دانلود پاورپوینت نمونه موردی داخلی - بیمارستان عرفان , 38 اسلاید
مطالعات اولیه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد رضایتمندی سکونتی
پاورپوینت مرمت و احیای خانه ی کرمانی ها در مشهد - 108 اسلاید
مطالعات اولیه طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد همساز با اقلیم
پاورپوینت بررسی معماری هتل درویشی - 154 اسلاید
پاورپوینت مصاحبه بالینی – تشخیصی در روان شناسی
مطالعات اولیه طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد تعاملات اجتماعی
مطالعات اولیه معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی درمنطقه 22 تهران
پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه خانه سرهنگ ایرج حیاط اول -51 اسلاید
مطالعات اولیه پلازاهای شهری با رویکرد سرزندگی
پاورپوینت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی - 26 اسلاید
مطالعات اولیه طراحی باشگاه سالمندان با رویکرد پویایی -14 برگ ورد
دانلود طرح تفصیلی منطقه 22 تهران -30 برگ ورد
پاورپوینت هتل بین المللی قصر - 50 اسلاید
مطالعات اولیه طراحی مرکز آموزشی توانبخشی کودکان معلول
پاورپوینت بررسی معماری خانه عباسیان کاشان به همراه پلان و تصاویر - 43 اسلاید
مطالعات اولیه طراحی مدرسه ابتدایی ، با تاکید بر افزایش خلاقیت درفضاهای باز مدرسه
پاورپوینت طراحی شهری خیابان احمد آباد مشهد - 368 اسلاید
پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز )120 اسلاید
دانلود آموزش مدل QSPM , SWOT -فرمت pdf
پاورپوینت بررسی مسجد جامع فهرج یزد - 33 اسلاید
پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله اصفهان - 36 اسلاید
دانلود جزوه کامل توسعه پایدار شهری - 206 برگ pdf
پاورپوینت تجزیه تحلیل برج قو الماس خاورمیانه
پاورپوینت شناخت ترمینال شاهین شهر - 42 اسلاید
توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی تجهیزات مولد گرما - 32 اسلاید
توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی اینترلیس Interlace سنگاپور - 60 اسلاید
توضیحات بیشتر - دانلود
نقشه اتوکد کامل شهر قزوین به صورت فایل dwg
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود کتاب ارزشمند راهنمای ساخت بام های گنبدی شکل- زبان لاتین 258 برگ pdf
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود کتاب ارزشمند تکنولوژی نوینی در نقشه های شهری؛ فضای ساخته شده و فضای ذهنی- زبان لاتین 193 برگ pdf
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود کتاب تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری شهری- زبان لاتین 411برگ pdf
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود کتاب ارزشمند شهرهای هوشمند- زبان لاتین 239 برگ pdf
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود کتاب ارزشمند گرایش های مدرن در کارتوگرافی - زبان لاتین 537 برگ pdf
توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود کتاب حمل و نقل و ترافیک: انواع آلترناتیوهای میادین - زبان لاتین - 214 برگ pdf
توضیحات بیشتر - دانلود
بررسی امنیت در فضاهای مسکونی
توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی - 26 اسلاید
پاورپوینت هتل داریوش کیش 169 اسلاید
پاورپوینت مرمت و احیای خانه ی کرمانی ها در مشهد - 108 اسلاید
دانلود پاورپوینت نمونه موردی داخلی - بیمارستان عرفان , 38 اسلاید
پاورپوینت هتل بین المللی قصر - 50 اسلاید
پاورپوینت بررسی مسجد جامع فهرج یزد - 33 اسلاید
پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله اصفهان - 36 اسلاید
پاورپوینت تجزیه تحلیل برج قو الماس خاورمیانه
پاورپوینت بررسی معماری هتل درویشی - 154 اسلاید
پاورپوینت مصاحبه بالینی – تشخیصی در روان شناسی
مطالعات اولیه طراحی خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت
مطالعات اولیه طراحی باشگاه سالمندان با رویکرد پویایی -14 برگ ورد
پاورپوینت فراگرد معرفت پذیری (فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) 20 اسلاید
پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت - 108 اسلاید
پاورپوینت بررسی باغ عفیف آباد شیراز- 39 اسلاید
پاورپوینت مرمت خانه اسدی قزوین - ۱۷۲ اسلاید قابل ویرایش
پاورپوینت کل کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی (دکتر علی رضائیان) 331 اسلاید
پاور پوینت مدیریت سود و هموارسازی سود- 37 اسلاید
پرسشنامه نشخوار فکری خشم (ARS) سوکودولسکی و همکاران (2001) 3 برگ ورد
پاورپوینت بررسی مدرسه هنر سنگاپور (مدرسه نانیانگ ) 30 اسلاید
پاورپوینت بررسی طراحی مرکز فرهنگی مسلمانان داچانگ - 40 اسلاید
دانلود آموزش مدل QSPM , SWOT -فرمت pdf
پاورپوینت شناخت و بررسی فضای شهری خیابان شانزه لیزه پاریس- 60 اسلاید
مطالعات اولیه طراحی مرکز موسیقی فولکوریک با رویکرد معماری معناگرا
مطالعات اولیه طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد تعاملات اجتماعی
مطالعات اولیه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد رضایتمندی سکونتی
مطالعات اولیه طراحی مرکز آموزشی توانبخشی کودکان معلول
پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش - 65 اسلاید
دانلود جزوه کامل توسعه پایدار شهری - 206 برگ pdf

کلمات کلیدی :اورپوینت بررسی روستای بررسی روستای کلوان تحولات جمعیت خانوار اسلاید اورپوینت بررسی روستای کلوان اورپوینت بررسی بررسی روستای شبکه ارتباطی جمعیت خانوار اسلاید اورپوینت استان تهران تحولات جمعیت روستا روستای کلوان بررسی تحولات جمعیت
 • حسن حسنی